Điều chỉnh kích thước chữ

Đề xuất tiếp tục hỗ trợ lương cho giáo viên mầm non mới ra trường

(CLO) Nhiều năm qua giáo viên mầm non mới ra trường tại TP. Hồ Chí Minh về công tác tại các trường mầm non, năm đầu sẽ được hỗ trợ 100% lương cơ sở nhưng nay, chính sách này đã hết hiệu lực.

Audio

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND Thành phố đánh giá tác động về chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non thành phố giai đoạn 2014-2020.

Trong đó, đề xuất TP.Hồ Chí Minh được kéo dài thời gian thực hiện các chính sách, chế độ hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường theo Điều 3 Nghị quyết số 113 của HĐND năm 2016 quy định tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ thêm 3 năm đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng, bắt đầu từ năm 2017-2018 đến năm học 2019-2020 (tại điểm c khoản 4.2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND).

Hiện nay lương giáo viên mần non ra trường thấp khiến công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn (ảnh nguồn internet).

Hiện nay lương giáo viên mần non ra trường thấp khiến công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn (ảnh nguồn internet).

Theo nội dung chính sách hỗ trợ, giáo viên mầm non mới ra trường về công tác tại các trường mầm non, năm đầu tuyển dụng sẽ được hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng;

Năm thứ 2 sau khi tuyển dụng, được hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng; Năm thứ 3, sau khi được tuyển dụng được hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng. Từ năm thứ 4, thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, từ năm học 2020-2021, giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới không còn hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND.

Chính điều này đã gây nhiều khó khăn về đời sống, khiến đội ngũ không còn yên tâm, gây nguy cơ làm giảm nguồn giáo viên mầm non của ngành.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2014-2015, số giáo viên mới được tuyển dụng là 443, đến năm học 2019-2020 là 1.205.

Nhờ có chính sách hỗ trợ nên đội ngũ giáo viên mới ra trường yên tâm công tác; giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp cận nhiều phương pháp tiên tiến vận dụng vào thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Theo báo cáo của Sở, từ năm học 2020-2021, việc hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường không còn hiệu lực, tức giáo viên không còn được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 01 năm 2014 của HĐND TPHCM.

Điều đó khiến đội ngũ giáo viên mầm non không yên tâm công tác, giảm nguồn giáo viên mầm non của ngành GD&ĐT Thành phố.  Bên cạnh đó, phòng GD&ĐT các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cũng đã có văn bản đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non.

Trinh Phúc