Điều chỉnh kích thước chữ

Đến năm 2025 còn 19 cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 22/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Audio

Theo đó, sau khi sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh còn 19 cơ quan báo chí  gồm 07 báo in (02 báo thuộc tổ chức tôn giáo), 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình, 10 tạp chí. Các cơ quan báo chí vừa có báo in vừa có báo điện tử, tạp chí in và tạp chí điện tử thì sắp xếp theo lộ trình của báo in, tạp chí in.

Theo Đề án, số lượng cơ quan báo chí Thành phố thực hiện sắp xếp là 27/28 (Báo Công an thực hiện sắp xếp theo Đề án của Bộ Công an) với lộ trình gồm 02 giai đoạn.

Quyết định của UBND TP.HCM về phê duyệt đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025.

Quyết định của UBND TP.HCM về phê duyệt đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025.

Giai đoạn 1: Từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020. Ở giai đoạn này, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp. Trong đó, giữ ổn định một cơ quan là báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cụ thể, chuyển cơ quan chủ quản sáu cơ quan báo chí, gồm: Báo Phụ nữ TP.HCM chuyển từ Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM sang Thành ủy TP.HCM; báo Tuổi Trẻ từ Thành đoàn TP sang Thành ủy TP.HCM; báo Người Lao động từ Liên đoàn Lao động TP sang Thành ủy TP.HCM; báo Pháp Luật TP.HCM từ Sở Tư pháp sang UBND TP.HCM; tạp chí Du lịch từ Sở Du lịch sang UBND TP.HCM và tạp chí Phát triển Nhân lực từ UBND TP sang Học viện Cán bộ TP.

Chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quan tám cơ quan báo chí thành tạp chí, gồm: Báo Cựu chiến binh, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, báo Giáo dục TP.HCM, báo Doanh nhân Sài Gòn, Khoa học Phổ thông, Tuần báo Văn nghệ TP.HCM, tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, tạp chí HTV.

Sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản sáu cơ quan báo chí.

Giai đoạn 2: Từ năm 2021 đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành việc sắp xếp. Các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới. Đồng thời tiếp tục triển khai Quyết định số 362 ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.Bên cạnh đó, báo in và tạp chí in hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm.

Đối với phát thanh truyền hình hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả; đối với báo điện tử và tạp chí điện tử tập trung phát triển báo điện tử, tạp chí điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội…

Đến năm 2025, TP.HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo Đề án còn một cơ quan truyền thông đa phương tiện.