Điều chỉnh kích thước chữ

ĐHĐCĐ Hoà Bình: Khép lại kiện cáo với FLC, kỳ vọng lợi nhuận sau thuế tăng hơn 180%

(CLO) FLC đã thanh toán 20 tỷ đồng liên quan vụ kiện với Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình. Năm 2021, Hòa Bình đặt mục tiêu tổng doanh thu 13.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 235 tỷ.

Audio

Ngày 21/6, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Lê Viết Hải cho biết năm 2020 và nửa đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh chung, ngành xây dựng cũng chịu những ảnh hưởng không nhỏ.

Đứng trước thách thức này, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã đưa ra các giải pháp phù hợp phòng ngừa rủi ro và đảm bảo hoạt động của Tập đoàn không bị gián đoạn.

Ông Lê Viết Hải phát biểu tại ĐHĐCĐ 2021 của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

Ông Lê Viết Hải phát biểu tại ĐHĐCĐ 2021 của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

Kết quả, doanh thu thuần của Hòa Bình trong năm 2020 đạt 11.224,7 tỷ đồng, tương đương 89,8% so với kế hoạch và giảm 39,7% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 86,3 tỷ đồng, tương đương 69,1 % so với kế hoạch và giảm 79,3% so với năm 2019.

Năm 2021, Hòa Bình đặt mục tiêu kế hoạch hoạt động với tổng doanh thu 13.500 tỷ đồng, tăng 20,3% so với kết quả năm 2020; lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, tăng 180,9% so với kết quả năm 2020, chi trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Đối với các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới, Hòa Bình sẽ có phương án triển khai cụ thể cho từng dự án, có thể tăng hoặc giảm tỉ lệ tham gia các dự án bất động sản hiện hữu. Đồng thời triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi.

Trước đó, ngày 10/6, HĐQT đã thông qua chủ trương thoái vốn các dự án đầu tư địa ốc trong nước hoặc các công ty thành viên hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng bao gồm: xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, hạ tầng trong nước và đầu tư phát triển ra thị trường nước ngoài.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, năm nay Hòa Bình sẽ phát hành 3.250.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá. HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trong năm 2021 hoặc các năm sau.

Đồng thời, đại hội cũng thông qua việc phát hành 4.620.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV đang làm việc, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 1/1/2021.

Đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024 của ông Đặng Hồng Anh. Đồng thời bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ mới 2021 – 2024 gồm ba thành viên: ông Nguyễn Tường Bảo, ông Nguyễn Công Phú và ông Dương Văn Hùng. Toàn bộ nội dung tờ trình cũng đã được đại hội thông qua với tỉ lệ đồng thuận rất cao.

Tại đại hội, khi được cổ đông hỏi về tình hình thực hiện tranh toán của FLC trong vụ kiện Hoà Bình đến nay như thế nào, ông Lê Viết Hải cho biết ngày 22/6 biên bản thỏa thuận giữa Tập đoàn FLC với HBC sẽ được ký tại Cục thi hành án tại Hà Nội.

Theo biên bản, FLC sẽ trả cho HBC hơn 285 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 192 tỷ đồng. Vừa qua, FLC đã trả 20 tỷ đồng.

Theo cam kết thanh toán, FLC phải thực hiện trong tháng 6 là 15 tỷ, tháng 7 - tháng 12 là 20 tỷ và sang năm mỗi tháng 25 tỷ cho ba tháng đầu tiên và tháng tiếp theo là phần còn lại. Ông Hải cho biết, nếu FLC trễ một lần theo phán quyết của tòa thì việc phát sinh lãi sẽ được tính từ đầu. Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình mong rằng FLC sẽ thanh toán đúng theo cam kết giữa các bên.

Ông Hải cũng thông tin thêm rằng phía FLC sẽ rút các đơn kiện đã gửi ở các nơi và khẳng định "đã kết thúc việc kiện cáo".

Kỳ Hoa