Điều chỉnh kích thước chữ

ĐHĐCĐ Lienvietpostbank: "Bầu" Thụy giữ "ghế nóng", kỳ vọng lãi năm 2021 tăng 32%

(CLO) Với sự góp mặt của ông Nguyễn Đức Thụy, số lượng thành viên HĐQT của LienVietPostBank nâng lên 7 người. Ngân hàng đặc mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng 32%, đạt 3.200 tỷ đồng.

Audio

Ngày 29/4, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, MCK: LPB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 tại TP. HCM.

Ông Huỳnh Ngọc Huy, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank cho biết, kết thúc năm tài chính 2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt 242.343 tỷ đồng. Huy động thị trường 1 đạt hơn 206.700 tỷ đồng. Cho vay thị trường 1 đạt hơn 177.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế đạt 2.427 tỷ đồng, mức cao nhất trong 13 năm hoạt động của LienVietpostBank.

Ông Huỳnh Ngọc Huy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội

Ông Huỳnh Ngọc Huy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, nhà băng này kỳ vọng tổng tài sản đạt 282.600 tỷ đồng, tăng 17%; huy động vốn từ thị trường 1 tăng 15% đạt 237.770 tỷ đồng; tín dụng thị trường 1 tăng 20% lên 213.020 tỷ đồng; thu thuần dịch vụ đạt 880 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%; lợi nhuận trước thuế tăng 32% đạt 3.200 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong các năm tiếp theo, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của ngân hàng thêm gần 4.957 tỷ đồng, nâng lên mức hơn 15.703 tỷ đồng.

Bao gồm phát hành cho cổ đông hiện hữu 265 triệu cổ phiếu (2.650 tỷ đồng), phát hành 35 triệu cổ phiếu (350 tỷ đồng) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), phát hành riêng lẻ 66.7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng lên 9,99%.

Đặc biệt, LienVietPostBank sẽ chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu lên tới 12% từ việc phát hành 129 triệu cổ phiếu (1.290 tỷ đồng).

Báo Công luận

"Bầu" Thuỵ được bầu vào HĐQT LienVietPostBank

Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thuỵ, thường gọi là “bầu” Thuỵ, làm thành viên HĐQT LienVietPostBank.

HĐQT đánh giá, ông Thuỵ là người có tầm nhìn chiến lược, đã nắm giữ chức chủ tịch cũng như các chức danh quan trọng tại nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực như: tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, xây dựng, năng lượng, xi măng…

Phần thảo luận:

Cố đông: LienVietPostBank dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, vậy phát hành riêng lẻ bao nhiêu cho cổ đông hiện hữu?

Ông Phạm Doãn Sơn, Tổng Giám đốc LienVietPostBank: Tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 20,86%, tỷ lệ này tốt cho cổ đông tại thời điểm giá cổ phiếu hiện nay.

Lợi nhuận năm 2021 đề ra là 3200 tỷ đồng sẽ thực hiện được và cố gắng vượt kế hoạch, hết quý 1 lợi nhuận đạt 1.100 tỷ đồng, trên cơ sở trích bổ sung nợ cơ cấu theo thông tư 03 NHNN, hy vọng với hiện tại một quý đạt 1.100 tỷ đồng thì con số đưa ra là hoàn thành và vượt bao nhiêu thì cuối năm cổ đông sẽ thấy rõ.

Cổ đông tham gia biểu quyết tại đại hội

Cổ đông tham gia biểu quyết tại đại hội

Cổ đông: Thù lao HĐQT nên tính tỷ lệ 3-3,5% trên lợi nhuận trước thuế thay vì con số cụ thể, để hoạt động càng hiệu quả thù lao HĐQT càng lớn?

Ông Phạm Doãn Sơn: Thù lao HĐQT nếu đưa theo tỷ lệ vậy sẽ cao quá, lên đến trăm tỷ, nên chúng tôi chỉ muốn đúng thực tế. Theo dự kiến lợi nhuận 2021 đạt 3.200 tỷ đồng hoặc có thể cao hơn thì mức thù lao theo % đó là cao quá.

Cổ đông: Nên chuyển sang HXN vì sàn HOSE thời gian qua hay nghẽn lệnh?

Ông Phạm Doãn Sơn: HĐQT sẽ phải nghiên cứu vì mới lên sang HOSE hồi tháng 11/2020, hiện nay chưa có ngân hàng nào chuyển sàn nên ngân hàng chưa dám. HĐQT sẽ nghiên cứu và xin ý kiến cổ đông sau.

Kỳ Hoa