Điều chỉnh kích thước chữ

ĐHĐCĐ năm 2021 PV GAS: Thông qua 19 tờ trình, chia cổ tức 30%

(CLO) Ngày 16/4, tại TP HCM, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021, tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2020, thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2021 và các nội dung quan trọng khác.

Audio
TGĐ PV GAS Dương Mạnh Sơn báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021.

TGĐ PV GAS Dương Mạnh Sơn báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021.

Lãnh đạo PV GAS điều hành Đại hội gồm: Ông Nguyễn Sinh Khang – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Dương Mạnh Sơn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và bà Võ Thị Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT Tổng công ty. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự là 107 cổ đông; tương ứng với hơn 1,86 tỷ cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm 97,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS.

Tại Đại hội, PV GAS đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.... Đại hội cũng đã nghe các tờ trình việc miễn nhiệm và đề cử nhân sự mới cho HĐQT và BKS.

Đại diện cổ đông lớn của PV GAS là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV PVN phát biểu ý kiến.

Đại diện cổ đông lớn của PV GAS là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV PVN phát biểu ý kiến.

Báo cáo tại Đại hội, Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn đã nhấn mạnh: Mặc dù gặp nhiều bất lợi chưa từng có trong năm 2020, đặc biệt là tác động kép của đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm mạnh, nhưng với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, Ban Lãnh đạo PV GAS đã cùng toàn thể CBCNV đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả 5 nhóm giải pháp (về công tác quản trị, đầu tư, tài chính, thị trường, cơ chế chính sách). Cùng với sự ủng hộ tích cực và giám sát chặt chẽ của Đại hội đồng cổ đông, PV GAS đã thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Các hệ thống công trình khí của PV GAS vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí/sản phẩm liên tục; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo PV GAS không có ca nhiễm bệnh. Công tác BDSC, kiểm định hiệu chuẩn công trình khí luôn được quan tâm, triển khai theo kế hoạch, đúng qui trình; thực hiện hiệu quả việc tăng lượng khí Thiên Ưng đưa vào bờ từ cuối tháng 3/2020, hoàn thành nâng công suất vận chuyển khí đường ống PM3 - Cà Mau lên 6,5 triệu m3 khí/ngày từ giữa tháng 4/2020, góp phần gia tăng doanh thu/lợi nhuận cho PV GAS khoảng 200 tỷ đồng/tháng.

Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội.

Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội.

PV GAS đã đạt sản lượng thực hiện ở mức cao trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do sự cố phía thượng nguồn, từ việc huy động khí thấp của các hộ tiêu thụ, cạnh tranh gay gắt của thị trường kinh doanh LPG,...Trong năm, PV GAS đã cung cấp gần 8,7 tỷ m3 khí khô; sản xuất và kinh doanh trên 1,9 triệu tấn LPG và về đích trước kế hoạch 3 tháng; sản xuất và cung cấp trên 58 nghìn tấn condensate, vượt kế hoạch 6%. PV GAS tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng trên 62% thị phần LPG cả nước.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2020 hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 0-45% (tổng doanh thu trên 65,6 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 9,9 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 7,9 nghìn tỷ đồng), đặc biệt lợi nhuận và nộp ngân sách về đích trước kế hoạch 2-3 tháng, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước và PVN (trên 4,3 nghìn tỷ đồng); là Top đầu các đơn vị có các chỉ số tài chính khả quan trong PVN (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt 16%, trên vốn điều lệ đạt trên 41%, nợ phải trả/tổng tài sản 22%).

Trong năm 2021, dịch bệnh Covid – 19 dự kiến còn diễn biến phức tạp; giá dầu nhiều biến động; các hệ thống khí đưa vào vận hành đã lâu làm tăng chi phí vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; sự cố phía thượng nguồn ngày một tặng; cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt… Trước tình hình đó, PV GAS đã đưa ra các giải pháp ứng phó và đặt kế hoạch năm 2021 với: Tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 8.795 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 7.036 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 3.547 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh được PV GAS xây dựng dựa trên phương án giá dầu 45 USD/thùng và tỷ giá 1USD: 23.500 đồng.

Phát biểu bế mạc ĐHĐCĐ PV GAS 2021 của ông Nguyễn Sinh Khang – Chủ tịch HĐQT PV GAS.

Phát biểu bế mạc ĐHĐCĐ PV GAS 2021 của ông Nguyễn Sinh Khang – Chủ tịch HĐQT PV GAS.

ĐHĐCĐ đã thông qua 19 nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ từ trên 99 đến 100%; Trong đó, thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ (3.000 đồng/cổ phiếu); kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 25%/vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu).

Về công tác nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua việc: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Phan Quốc Nghĩa, miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT đối với ông Trương Hồng Sơn và miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Hồ Thị Ái Thanh; đồng thời bầu ông Triệu Quốc Tuấn và ông Trương Hồng Sơn, giữ chức Thành viên HĐQT; bầu ông Nguyễn Công Minh và bà Nguyễn Thị Kim Yến, giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty. Đại hội đã chứng kiến Ban Lãnh đạo PV GAS thay mặt Đại hội tặng hoa chúc mừng các thành viên mới của HĐQT và BKS, cảm ơn sự đóng góp của các thành viên vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Sinh Khang cho biết, đây là năm thứ 31 trong hành trình phát triển của PV GAS và trên chặng đường sắp tới với nhiều khó khăn thử thách, PV GAS luôn vững tin rằng, với nền tảng về nhân lực, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, thương hiệu..., PV GAS sẽ có đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2021, làm tiền đề thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025, khẳng định vị thế và thương hiệu của PV GAS tại thị trường trong nước và khu vực”.

Phương Anh