Điều chỉnh kích thước chữ

Đi tìm “Hình của nhạc”

(CLO) Trung tâm Âm Nhạc & Nghệ thuật Thể nghiệm Đom Đóm vừa ra mắt dự án Lưu trú Nhạc thể nghiệm Đom Đóm "HÌNH CỦA NHẠC" 2020 – Phiên đầu tiên mang tên “Kết nối di sản”.

Audio
dom dom

Lưu trú Nhạc thể nghiệm Đom Đóm "HÌNH CỦA NHẠC" là chương trình lưu trú và phòng thí nghiệm xúc tác đầu tiên dành riêng cho các hình thức âm nhạc mới do Đom Đóm khởi xướng và vận hành cùng với sự tài trợ của quỹ FAMLAB của Hội đồng Anh Việt Nam nhằm phát triển các tác giả và tạo ra các tác phẩm mới cho âm nhạc đương đại và thể nghiệm Việt Nam.

Lưu trú "HÌNH CỦA NHẠC" phiên bản 2020 với chủ để “Kết nối di sản” sẽ trao cơ hội cho 4 đến 5 nhạc sĩ/nhóm nghệ sĩ trẻ làm việc có chiều sâu với các loại hình, yếu tố đa dạng của 5 loại hình âm nhạc và nghệ thuật sân khấu truyền thống của Việt Nam, với sự đồng hành của các cố vấn nhạc sĩ có bề dày hoạt động và cách tiếp cận di sản đa dạng để từ đó triển khai ý tưởng, sáng tác và thực hiện tác phẩm âm nhạc mới trong 6 tháng lưu trú. Những tác phẩm mới hình thành sẽ được công diễn tại Hà Nội vào cuối kỳ lưu trú. Các nhạc sĩ/nhóm nghệ sĩ có tác phẩm xuất sắc còn có cơ hội được chọn trình diễn tại Liên Hoan Nhạc Mới Hà Nội 2021.

Lịch trình chương trình chi tiết xem tại: http://bit.ly/39GhgT7

Cách thức đăng ký tham dự xem tại: http://bit.ly/2UJ8U95

Đơn đăng ký tham dự truy cập: http://bit.ly/39fJ7Jy

Tử Hưng