Điều chỉnh kích thước chữ

Dịch vụ karaoke không được hoạt động từ 0 giờ đến 8 giờ sáng

(CLO) Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng; doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ vũ trường không được hoạt động từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng.

Audio
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đó là quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Theo Nghị định 54/2019/NĐ-CP, việc kinh doanh dịch vụ karaoke phải bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự; phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh phải là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. Phải bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự. Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ và không được đặt chốt cửa bên trong, không đặt thiết bị báo động.

Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường chỉ được được sử dụng các bài hát phổ biến, lưu hành; bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; tuân thủ quy định về kinh doanh rượu; tuân thủ quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá; về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả...

Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke có trách nhiệm bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng.

Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ vũ trường không được hoạt động từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng; không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi; trường hợp có chương trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện theo quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật.

PV