Điều chỉnh kích thước chữ

Điện Bàn (Quảng Nam): Thành lập 993 tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19”

(CLO) UBND thị xã Điện Bàn vừa tổ chức thành lập 993 tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng”. Tổ Giám sát với khoảng hơn 2.500 thành viên tại các phường, xã trên địa bàn.

Audio
Thành lập 993 tổ

Thành lập 993 tổ "Giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19" trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Ngày 6/8, thông tin từ UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn thị xã Điện Bàn đã thành lập 993 tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng” tại 20 xã, phường.

Theo đó, các địa phương có nhiều tổ tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19 như: Điện Phương 65 tổ gồm 180 thành viên; Điện Thọ 66 tổ gồm 198 thành viện; Điện Minh 63 tổ gồm 126 thanh viên; Điện Hòa 91 tổ gồm 240 thành viên; Điện Ngọc 78 tổ gồm 234 thành viên; Điện An 59 tổ gồm 168 thành viên; Điện Nam Đông 63 tổ gồm 86 thành viên.

Cũng theo UBND thị xã Điện Bàn cho biết, sau khi thành lập các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa các xã, phường, UBND 20 xã, phường đã phân công nhiệm vụ cho thành viên các tổ thực hiện một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 3/8/2020.

Bên cạnh đó, tăng tốc truy vết, tìm các trường hợp F1, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 để tổ chức khoanh vùng, cách ly, dập dịch theo đúng các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh.