Điều chỉnh kích thước chữ

Điện lực Hà Tĩnh lấy khách hàng làm trung tâm phát triển

(CLO) Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động trong tháng “Tri ân khách hàng” năm 2019.

Báo nói Công luận
Một trong các hoạt động tri ân khách hàng của điện lực huyện Thạch Hà trong tháng 12/2019

Một trong các hoạt động tri ân khách hàng của điện lực huyện Thạch Hà trong tháng 12/2019

Theo đó, tại Hà Tĩnh, trong tháng 12/2019 sẽ diễn ra nhiều hoạt động tri ân khách hàng, như: Hội nghị khách hàng với mục tiêu lắng nghe các phản ảnh, các nhu cầu trong cung cấp điện và dịch vụ điện, các phương thức kết hợp để nâng nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng và các giải pháp nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, đồng thời thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của PC Hà Tĩnh và đơn vị trong việc không ngừng hoàn thiện công tác dịch vụ khách hàng, công khai các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng và các dịch vụ điện, đề nghị khách hàng giám sát các hoạt động của ngành điện.

Chương trình “Thắp sáng niềm tin”: Sửa chữa, thay mới đường dây, bóng đèn cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Lựa chọn tối thiểu 200 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, các điểm trường vùng sâu vùng xa để triển khai: Sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, đèn LED chiếu sáng của các gia đình theo điều kiện thực tế.

Chương trình “Thắp sáng đường quê”: Tổ chức và triển khai việc lắp đặt hệ thống đường điện, bóng đèn đưa ánh sáng đến với các đường trong thôn, xóm, xã, phường tại các địa phương; Trong quá trình tổ chức thực hiện, gắn biển tên chương trình tại đầu mỗi con đường được thắp sáng.

Điện lực Thạch Hà với Chương trình “Thắp sáng niềm tin

Điện lực Thạch Hà với Chương trình “Thắp sáng niềm tin"

Chương trình hỗ trợ nhân công miễn phí lắp đặt dây sau công tơ cho khách hàng: Lựa chọn tối thiếu mỗi Điện lực 03 khách hàng cấp mới là các gia đình hộ chính sách, hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các đơn vị chủ động tham mưu thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác phù hợp với thực tế tại địa phương.

Đây là các hoạt động tri ân khách hàng nhằm mục đích hướng tới phát triển bền vững, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại và chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm phát triển.

Tuệ Lâm