Điều chỉnh kích thước chữ

Điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội

(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội. Theo đó, số đại biểu do địa phương giới thiệu gồm 17 đại biểu; số đại biểu do Trung ương giới thiệu gồm 12 đại biểu.

Audio
ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội) phát biểu tại nghị trường Quốc hội.

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội) phát biểu tại nghị trường Quốc hội.

Ngày 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Văn bản số 873/UBTVQH14-CTĐB về việc điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Văn bản nêu rõ, căn cứ Nghị quyết số 1244/NQ-UBTVQH14 ngày 28/3/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, căn cứ vào tình hình thực tiễn hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội.

Theo đó, số đại biểu do địa phương giới thiệu gồm 17 đại biểu; số đại biểu do Trung ương giới thiệu gồm 12 đại biểu.

Như vậy, thành phố Hà Nội giảm 1 đại biểu do Trung ương giới thiệu; tăng 1 đại biểu do địa phương giới thiệu so với trước đây. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được ấn định vẫn là 29 đại biểu.

Cũng vào ngày 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, Hội nghị đã thống nhất biểu quyết danh sách chính thức 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 33 người được các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu và 3 người tự ứng cử.

Quốc Trần