Điều chỉnh kích thước chữ

Điều chỉnh giới hạn hành lang ATGT đường quốc lộ tại miền núi

(CLO) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Công văn 263/BGTVT-KCHT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai về điều chỉnh quy định giới hạn hành lang an toàn đối với đường quốc lộ, xem xét có quy định riêng áp dụng đối với khu vực miền núi.

Audio
Áp dụng quy định giới hạn hành lang an toàn đối với đường quốc lộ tại khu vực miền núi dốc gây khó khăn cho việc xây dựng hạ tầng, nhà ở dân cư. Ảnh minh họa

Áp dụng quy định giới hạn hành lang an toàn đối với đường quốc lộ tại khu vực miền núi dốc gây khó khăn cho việc xây dựng hạ tầng, nhà ở dân cư. Ảnh minh họa

Cụ thể, cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị Bộ GTVT điều chỉnh quy định giới hạn hành lang an toàn giao thông đối với đường quốc lộ, xem xét có quy định riêng áp dụng đối với khu vực miền núi. 

Nguyên nhân là do việc áp dụng vào địa hình miền núi dốc là không phù hợp, phạm vi hành lang nhỏ hẹp rất khó khăn trong việc xây dựng hạ tầng, nhà ở dân cư.

Thông tin từ Bộ GTVT cho biết, theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên của đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.

Giới hạn hành lang an toàn đường bộ xác định theo quy hoạch đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được quy định:

Đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất của đường bộ ra mỗi bên là: 17 mét đối với đường cấp I, II; 13 mét đối với đường cấp III; 9 mét đối với đường cấp IV, cấp V; 4 mét đối với đường cấp thấp hơn cấp V.

Đối với đường đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt,...

Theo quy định trên, việc xây dựng hạ tầng, nhà ở dân cư phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.

Bên cạnh đó vị trí xây dựng hạ tầng, nhà ở còn phải tuân thủ theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐTTg và quy hoạch khác có liên quan. 

Về giới hạn hành lang an toàn đối với đường quốc lộ áp dụng vào địa hình miền núi dốc: Đối với các tuyến quốc lộ đi qua khu vực miền núi thường có địa hình đèo, dốc, ôm đồi, ôm núi, cong cua liên tục, hành lang đường bộ bị chia cắt bởi núi cao, vực sâu, sông suối…

Việc quy định giới hạn hành lang an toàn đường bộ là rất cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình và an toàn cho chính các tổ chức, cá nhân xây dựng các công trình hạ tầng. 

Đối với kiến nghị xem xét có quy định riêng áp dụng đối với khu vực miền núi, Bộ GTVT ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Lào Cai để nghiên cứu khi xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật giao thông đường bộ sửa đổi.