Điều chỉnh kích thước chữ

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(CLO) Thủ tướng quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, từ 2.303 tỷ đồng lên 3.900 tỷ đồng.

Audio
Kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng điều chỉnh lên 3.900 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng điều chỉnh lên 3.900 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh trong nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ này.

Theo đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Bộ NN&PTNT giai đoạn 2016 - 2020 đã được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tổng số là 2.303 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 sau khi điều chỉnh tổng số là 3.900 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn điều chỉnh cho các dự án.

Bộ NN&PTNT căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 thông báo cho các đơn vị danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh cho từng dự án theo quy định; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/8/2019.

PV