Điều chỉnh kích thước chữ

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình

(CLO) Thủ tướng đồng ý giao UBND tỉnh Thái Bình lập Hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Audio
Khu kinh tế Thái Bình có diện tích hơn 30.000 ha

Khu kinh tế Thái Bình có diện tích hơn 30.000 ha

Chiều tối ngày 18/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho tỉnh, nhất là những điểm nghẽn đối với sự phát triển, tạo tiền đề để triển khai kế hoạch 2021-2025 thắng lợi.

Theo báo cáo của tỉnh Thái Bình, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh kiến nghị thành lập 4 khu công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình với tổng diện tích khoảng 2.000 ha. Hiện nay, tỉnh đang triển khai lập quy hoạch phân khu chức năng để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư; đồng thời triển khai một số dự án trọng điểm trong Khu kinh tế.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã gặp một số khó khăn vướng mắc như Dự án không phù hợp hoặc xung đột giữa hiện trạng với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế, dẫn tới việc khó khăn khi triển khai thực hiện dự án. Do đó, lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiến nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình.

Về kiến nghị này, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc, giao UBND tỉnh Thái Bình lập Hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thủ tướng đồng ý và sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tham mưu và hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng xem xét sớm phê duyệt thành lập các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình, giúp tỉnh có căn cứ đầu tư và thu hút đầu tư.

Đối với một số nội dung kiến nghị khác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cho phép kết nối hệ thống giao thông theo đề xuất của tỉnh; các bộ, ngành liên quan phối hợp với tỉnh Thái Bình thực hiện công tác quy hoạch, bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối.

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc bổ sung Khu bến cảng Ba Lạt, huyện Tiền Hải (thuộc Khu kinh tế Thái Bình) vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ GTVT sớm trình Thủ tướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về kiến nghị tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghệ thuật hát Chèo là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, Thủ tướng đồng ý tỉnh chủ trì, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tỉnh về trình tự thủ tục, hoàn thiện hồ sơ và trình duyệt theo quy định.

T.Toàn