Điều chỉnh kích thước chữ

Đình chỉ công tác Giám đốc BQL cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(CLO) Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban QLDA cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã bị VEC đình chỉ chức vụ để kỷ luật do các sai phạm liên quan đến dự án hơn 34 ngàn tỉ này. Đồng thời, một loạt lãnh đạo của VEC và các nhà thầu cũng đã bị kiểm điểm, cảnh cáo.

Audio

Trong quá trình điều hành, Giám đốc Ban QLDA cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có nhiều vi phạm đã được chỉ ra. Ảnh: TL 

Ngày 29/10, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã ra nghị quyết sau phiên họp bất thường về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo quyết nghị của Hội đồng thành viên VEC, Tổng giám đốc Trần Văn Tám đã tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc chưa nghiêm túc. Các tập thể, cá nhân không nhận thấy hết trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể: Chậm xử lý các hư hỏng mặt đường; cung cấp thông tin, trả lời báo chí và các cơ quan truyền thông chưa đầy đủ, chưa kịp thời, né tránh trách nhiệm gây ảnh hưởng rất lớn đến VEC.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban QLDA cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị đình chỉ chức vụ để kỷ luật. Ảnh: TL 

HĐTV yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm lại. Theo đó, HĐTV VEC thống nhất cảnh cáo đối với các nhà thầu thi công gói thầu số 4 và số 6; cảnh cáo giám đốc điều hành gói thầu số 4 và số 6 như đề xuất của Tổng giám đốc VEC.

Cảnh cáo bổ sung các tập thể, cá nhân trực tiếp thực híện các hạng mục bị hư hỏng (nhà thầu Tuấn Lộc, Thành An); cảnh cáo Ban QLDA, đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban QLDA cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để tập trung kiểm điểm. Các đơn vị, cá nhân khác sau khi kiểm điểm nghiêm túc, tùy mức độ vi phạm để áp dụng hình thức kỷ luật thích hợp.

Đồng thời, HĐTV VEC giao Tổng giám đốc xem xét kiện toàn Ban QLDA Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đặc biệt, về công tác truyền thông, HĐTV VEC yêu cầu Tổng giám đốc gửi cơ quan công an đề nghị hỗ trợ điều tra về những vi phạm trong quản lý thông tin của VEC.

Minh Châu