Điều chỉnh kích thước chữ

Đoàn Công tác Trung ương khảo sát tình hình triển khai thực hiện tại BHXH Việt Nam

(CLO) Ngày 5/4, Đoàn Công tác Trung ương thực hiện khảo sát tình hình triển khai thực hiện tại BHXH Việt Nam. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là Trưởng đoàn công tác.

Báo nói Công luận
Kết quả tích cực về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý bằng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan BHXH cũng đang được truyền thông rộng rãi, góp phần nâng cao sự hài lòng và niềm tin từ phía người dân. (Ảnh: TTXVN)

Kết quả tích cực về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý bằng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan BHXH cũng đang được truyền thông rộng rãi, góp phần nâng cao sự hài lòng và niềm tin từ phía người dân. (Ảnh: TTXVN)

Để có cơ sở thực tiễn tổng kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân, Đoàn Công tác Trung ương thực hiện khảo sát tình hình triển khai thực hiện tại BHXH Việt Nam.

Theo đó, dấu ấn phối hợp được thể hiện rõ qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; bao gồm triển khai phổ biến nội dung nghị quyết, sơ kết đánh giá 05 năm phối hợp tuyên truyền nghị quyết từ trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chính sách và triển khai Luật BHXH 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; qua các cơ quan báo chí truyền thông luận giải các vấn đề được dư luận quan tâm từ quá trình xây dựng luật và quá trình triển khai thực hiện trong thực tế; có thể kể đến các vấn đề như điều chỉnh tuổi hưu, quy định xử lý hình sự hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, về BHXH một lần, thông tuyến khám, chữa bệnh….

Tại các tỉnh, thành phố, Ban Tuyên giáo các Tỉnh/Thành ủy phối hợp chặt chẽ cùng BHXH tỉnh tham mưu Tỉnh/Thành ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, phổ biến triển khai thực hiện xuống cơ sở; thường xuyên phổ biến quán triệt các nội dung về BHXH, BHYT tại các hội nghị của cơ quan tuyên giáo, qua các tài liệu sinh hoạt chi bộ…

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT ở các cấp, công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả tích cực; thể hiện qua diện bao phủ, hiện đạt 88,5% dân số tham gia BHYT, trên 14 triệu người tham gia BHXH; so với năm 2009, tổng thu tăng gấp hơn 6,7 lần, số lượt khám, chữa bệnh tăng hơn 02 lần.

Kết quả tích cực về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý bằng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan BHXH cũng đang được truyền thông rộng rãi, góp phần nâng cao sự hài lòng và niềm tin từ phía người dân. 

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác, BHXH Việt Nam cùng trao đổi, làm rõ các kết quả, đề xuất biện pháp tăng cường phối hợp giữa hai bên. Theo đó, báo cáo đánh giá cần nêu các số liệu thống kê chi tiết cho thấy rõ hơn tình hình thực tế; một số vấn đề được dư luận quan tâm về BHXH, BHYT như nợ đọng, doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm… cần được phối hợp truyền thông mang tính chủ động hơn.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/W của Ban Chấp hành Trung ương về "cải cách chính sách BHXH”, BHXH Việt Nam kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành liên quan cần ký kết Quy chế, chương trình phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm. Hợp tác chặt chẽ hơn với ngành để thực hiện tốt hơn công tác truyền thông, tuyên truyền vận động, định hướng dư luận trước những vấn đề đang đặt ra, nhất là trong bối cảnh truyền thông xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ... 

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Trưởng đoàn công tác Trung ương đánh giá cao kết quả phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị, từ các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, BHXH Việt Nam tiếp thu và hoàn thiện báo cáo chi tiết hơn với các số liệu cụ thể.

Đồng tình với đề xuất của BHXH Việt Nam cũng như các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn công tác của Trung ương đề nghị tăng cường sự phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, BHXH Việt Nam. Cần thiết đưa ra một quy chế phối hợp bài bản, mang tính chủ động hơn trong việc chỉ đạo, định hướng với những nội dung cụ thể, thiết thực hơn, phù hợp để các cấp cơ sở thực hiện hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần có khảo sát, đánh giá từ dư luận xã hội từ đó thấy rõ những yêu cầu công việc cần phải làm; đề ra các biện pháp đáp ứng mục tiêu dài hạn, xử lý các yêu cầu nhiệm vụ mang tính cấp bách.

Đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của chính sách BHXH, BHYT với từng con người cũng như với phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh,  cần nâng cao vai trò, sự tham gia tích cực hơn của các bộ, ngành khác cùng Ban Tuyên giáo, BHXH Việt Nam; phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, từng bước nâng cao hơn nữa nhận thức và niềm tin của người dân với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT.

PV