Điều chỉnh kích thước chữ
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024:

“Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”

(CLO) Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra từ ngày 18 20/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Audio
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: ĐĐK

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: ĐĐK

Tham dự Đại hội có 1.300 đại biểu, trong đó 999 đại biểu chính thức; 332 đại biểu đương nhiên; 536 đại biểu do các tổ chức thành viên, các tỉnh thành phố cử; 131 đại biểu chỉ định.

Về cơ cấu, thành phần đại biểu: 326 đại biểu là nữ (chiếm 32,63%); 497 đại biểu là người ngoài Đảng (49,74%); 281 đại biểu là người dân tộc thiểu số (28,13%); 192 đại biểu của các tôn giáo (chiếm 19,22%)... Dự kiến, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX là 385 vị; Đoàn Chủ tịch dự kiến có 62 vị.

Theo chương trình Đại hội, ngày 18/9, Đoàn Chủ tịch, các Trưởng đoàn đại biểu sẽ vào Lăng đặt hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Buổi chiều, Đại hội tiến hành phiên làm việc đầu tiên, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; thảo luận Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; họp Trưởng đoàn đại biểu tham dự Đại hội.

Cùng ngày, diễn ra Lễ khai mạc triển lãm trưng bày hình ảnh khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ngày 19/9, Đại hội chính thức khai mạc với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại hội sẽ nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII trình Đại hội. Các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận theo chuyên đề tại 5 trung tâm của Đại hội.

Ngày 20/9, các đại biểu tiến hành tham luận; sau đó, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chiều 20/9, sau phần báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Đại hội, các đại biểu nghe Thường trực Chính phủ phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; công bố danh sách Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực; ra mắt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội ra Lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết Đại hội, sau đó tiến hành phiên bế mạc.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX sẽ tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội.

Tối 20/9, chương trình Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ được tổ chức tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Thế Vũ