Điều chỉnh kích thước chữ

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng đầu năm tăng 88% so với cùng kỳ

(CLO) Thông tin từ Bộ kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng 4/2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ trước đến nay đã đạt mức kỷ lục với 14.866 doanh nghiệp (tăng 88,5% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020, vượt qua mốc kỷ lục 14.854 doanh nghiệp tại thời điểm tháng 4 năm 2019).

Audio
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng đầu năm tăng 88% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng đầu năm tăng 88% so với cùng kỳ.

Theo đó, số doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2021 là 44.166 doanh nghiệp, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong giai đoạn 4 tháng đầu năm từ trước đến nay.

Sự gia tăng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tiếp tục thể hiện xu hướng phục hồi của nền kinh tế và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển kinh tế thời gian tới.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2021 là 1.420.581 tỷ đồng (tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 627.721 tỷ đồng (tăng 41,0% so với cùng kỳ năm 2020), đây cũng là số vốn đăng ký mới cao nhất trong giai đoạn 4 tháng đầu năm từ trước đến nay.

Có 14.931 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 4 tháng đầu năm 2021 (tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2020), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 792.860 tỷ đồng (tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2020). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 340.265 lao động, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 19.256 doanh nghiệp, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2020. 51.496 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, có 28.349 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chiếm đến 55,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 28.349 doanh nghiệp, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời gian hoạt động ngắn, chủ yếu là các doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 0-5 năm với 14.940 doanh nghiệp (chiếm 52,7%); 7.284 doanh nghiệp hoạt động từ 5-10 năm (chiếm 25,7%) và 6.125 doanh nghiệp hoạt động trên 10 năm (chiếm 21,6%).

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 16.403 doanh nghiệp, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại là 6.744 doanh nghiệp, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng tháng 4 năm 2021 đã đạt mức kỷ lục về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ trước đến nay với 14.866 doanh nghiệp (tăng 88,5% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020, vượt qua mốc kỷ lục 14.854 doanh nghiệp tại thời điểm tháng 4 năm 2019) với số vốn đăng ký là 179.873 tỷ đồng (tăng 91,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020).

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 94.617 người, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2020. Có 5.745 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2020. 11.747 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Khánh Linh