Điều chỉnh kích thước chữ

Đổi mới giáo dục: Chi 12.000 tỷ để đào tạo 9.000 tiến sỹ

(CLO) Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030”.

Audio

Mục tiêu chung của đề án này là đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học, công nghệ cho đất nước. Đề án sẽ đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt tỉ lệ 35% (khoảng 9000 tiến sĩ) tổng số giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

Trước đó, Bộ đã thực hiện khảo sát đối với các trường ĐH về nhu cầu phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ giai đoạn 2018 - 2025. Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu đào tạo trong nước là 21.404 người, ở nước ngoài 14.468 người với 7 nhóm ngành: kinh tế - quản lý, kỹ thuật - công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, y dược, nghệ thuật - thể dục thể thao, nông lâm ngư.

Đổi mới giáo dục: Chi 12.000 tỷ để đào tạo 9.000 tiến sỹ 1
 

Từ 2017 đến 2025 mỗi năm tuyển chọn khoảng từ 600 - 700 nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài. Đào tạo khoảng 500 tiến sĩ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam và trường đại học nước ngoài. Mỗi năm tuyển chọn khoảng 60-70 người. Ngoài ra sẽ đào tạo khoảng 2.000 tiến sĩ tại các trường đại học đã được kiểm định ở Việt Nam. Thu hút khoảng 1.500 tiến sĩ đang công tác ở nước ngoài hoặc đang làm việc ngoài các cơ sở giáo dục đại học đến làm việc tại các trường đại học tại Việt Nam.

100% cán bộ quản lý là chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng/viện trưởng, hiệu phó/phó viện trưởng được bồi dưỡng về quản trị trường đại học. 100% giảng viên được bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, về năng lực phát triển chương trình đào tạo, năng lực giảng dạy theo phương pháp hiện đại, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Đối tượng được đào tạo thuộc đề án này là giảng viên và cán bộ quản lý thuộc các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc. Giảng viên và cán bộ quản lý thuộc các cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên (bao gồm các trường đại học sư phạm và các trường cao đẳng sư phạm) trên toàn quốc.

Những người đã có trình độ tiến sĩ đang công tác tại nước ngoài hoặc các đơn vị khác có nguyện vọng công tác tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. Nghiên cứu viên và các cá nhân đã có trình độ thạc sĩ và tương đương có nguyện vọng đạo tạo thành tiến sĩ để trở thành giảng viên các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Đề án sẽ thực hiện công bằng, tạo sự bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục đại học công lập và các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Theo thống kê của Bộ, năm học 2016 - 2017 cả nước có 235 cơ sở giáo dục ĐH, với 72.792 giảng viên, tăng 3.201 người so với năm trước đó. Trong đó số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ là 16.514 người (chiếm 22,7%).

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2018 đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

P.V