Điều chỉnh kích thước chữ

Đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển

(CLO) Theo ông Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, bức tranh chung về mô hình tăng trưởng của nền kinh tế trong nước vẫn có nhiều mảng tối, khiếm khuyết. Do đó, cần tập trung tối đa cho tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển.

Báo nói Công luận
Các doanh nghiệp tư nhân phải nâng cao khả năng thích ứng với thị trường. (Ảnh TL)

Các doanh nghiệp tư nhân phải nâng cao khả năng thích ứng với thị trường. (Ảnh TL)

Mặc dù khu vực kinh tế tư nhân đóng góp tới 40% GDP cho nền kinh tế, thế nhưng sự phát triển của khu vực này vẫn đang phải đối mặt với nhiều rào cản.

Ông Bùi Quang Tuấn cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân mặc dù được coi là quan trọng nhưng đóng góp thực của doanh nghiệp còn hạn chế và nguyên nhân chủ yếu là do môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế chưa được cải thiện căn bản. Các vấn đề thế giới và trong nước cho thấy, chúng ta phải quyết liệt trong việc thay đổi mô hình tăng trưởng, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, chú ý đến hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh cải thiện cho động lực tăng trưởng cho kinh tế tư nhân.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, tình trạng phân biệt đối xử, cơ chế “xin cho” đang tạo ra nhiều rào cản trong việc phát triển đối với cả khu vực tư nhân lẫn khu vực Nhà nước. Cùng với đó là nhận thức về kinh tế tư nhân vẫn chậm thay đổi, thiếu định hướng phát triển các thị trường và lực lượng thị trường đúng nghĩa.

Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam cho rằng, hiện nay nước ta có đến trên 90% là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa đang khó khăn trong việc tiếp cận vốn, thị trường, tín dụng, mặt bằng... Cùng với đó là vấn đề quản trị, quản lý tiếp cận các phương thức mới của thế giới…, các đối tượng doanh nghiệp này khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu năng lực cạnh tranh còn ít, công nghệ lạc hậu, nguồn lực và tài lực vẫn còn hạn chế…

“Quy mô của doanh nghiệp nhỏ và vừa khá nhỏ so với thế giới nên công nghệ lạc hậu, các nguồn lực, tài lực cũng rất hạn chế. Doanh nghiệp phải xác định tuân thủ pháp luật, phải nắm bắt được tinh thần hội nhập. Chính vì thế để định vị được mình thì doanh  nghiệp cần có chiến lược kinh doanh bài bản”, ông Nguyễn Quang Huân bày tỏ.

Để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, phát triển, yêu cầu đặt ra là phải coi kinh tế tư nhân là lực lượng, động lực phát triển cơ bản của nền kinh tế thị trường và phải được áp dụng nguyên tắc đối xử bình đẳng trong các chính sách, cơ chế quản lý và ứng xử.

Mặt khác, các doanh nghiệp tư nhân cũng phải quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh bài bản, nâng cao khả năng thích ứng với thị trường, phát triển những thế mạnh của mình nâng cao sức cạnh tranh, đặc biệt, cần bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cũng như phát huy thế mạnh của cuộc cách mạng 4.0./.

Đức Minh