Điều chỉnh kích thước chữ
Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Đối thoại với doanh nghiệp đại lý làm thủ tục Hải quan

(CLO) Ngày 12/8/2019, Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng đã chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Cục Hải quan TP.HCM và cộng đồng các doanh nghiệp đại lý làm thủ tục hải quan tại TP.HCM.

Audio

Đây là lần đầu tiên Cục Hải quan TP.HCM tổ chức cuộc gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực khai thuê hải quan, với tổng số gần 450 doanh nghiệp đại lý đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM lực lượng doanh nghiệp đại lý đã đóng góp rất lớn trong việc kết nối giữa các chủ hàng và cơ quan quản lý hải quan, qua đó phát triển hoạt động logistic mạnh mẽ hơn, thúc đẩy năng lực xuất nhập khẩu qua địa bàn thành phố.

Cục trưởng Hải Quan TP. HCM Đinh Ngọc Thắng chủ trì hội nghị

Cục trưởng Hải Quan TP. HCM Đinh Ngọc Thắng chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đại lý được phổ biến về Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đại lý làm thủ tục hải quan giai đoạn 2019-2020 trên cơ sở triển khai văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Theo đó, Cục Hải quan TP.HCM đã và đang thực hiện các mục tiêu cụ thể gồm: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về đại lý làm thủ tục hải quan thông qua tiếp nhận các vướng mắc của doanh nghiệp và có hướng giải đáp, đề xuất điều chỉnh phù hợp trong quá trình triển khai mới các quy định, chính sách về hải quan; tạo thuận lợi đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thông qua đại lý làm thủ tục hải quan; hỗ trợ đại lý làm thủ tục hải quan nâng cao năng lực, chất lượng thực hiện thủ tục hải quan; thúc đẩy hợp tác phát triển đại lý giữa hải quan, doanh nghiệp, đại lý; minh bạch hóa hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; nâng cao hiệu quả quản lý đại lý.

Các doanh nghiệp đại lý cũng được hướng dẫn chi tiết cách thức khai báo và sử dụng chương trình Ecus Broker, đây là phần mềm chuyên phục vu cho việc khai báo của các doanh nghiệp đại lý với cơ quan hải quan, được đồng bộ dữ liệu với cả các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đông đảo các doanh nghiệp đến dự buổi đối thoại trực tiếp với các đơn vị nghiệp vụ Hải Quan

Đông đảo các doanh nghiệp đến dự buổi đối thoại trực tiếp với các đơn vị nghiệp vụ Hải Quan

Qua trao đổi trực tiếp, các doanh nghiệp đại lý đã nêu một số câu hỏi vướng mắc về chữ ký số, quy định về khai hải quan, hàng quá cảnh, xuất xứ  hàng hóa... các câu hỏi của doanh nghiệp đều được giải đáp thỏa đáng. Cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp đại lý và Cục Hải quan TP.HCM cũng là dịp để khảo sát lấy ý kiến về thời gian làm thủ tục, những góp ý, hiến kế của doanh nghiệp, qua đó, Cục Hải quan TP.HCM có những giải pháp gỡ vướng cho doanh nghiệp và đề ra những phương cách tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khai thuê.

Cục trưởng HQ TP. HCM Đinh Ngọc Thắng trực tiếp giải thích các ý kiến của doanh nghiệp

Cục trưởng HQ TP. HCM Đinh Ngọc Thắng trực tiếp giải thích các ý kiến của doanh nghiệp

Với mục tiêu của ngành Hải quan là phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan. Hội nghị là cơ sở quan trọng để thực hiện thống nhất và nâng cao hiệu quả đối với công tác phát triển quan hệ đối tác giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp, phù hợp với phương châm Cục Hải quan TP.HCM và cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển.

MP