Điều chỉnh kích thước chữ
Đại hội Chi bộ Nhà Văn hóa & Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022:

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân được bầu làm Bí thư Chi bộ

(CLO) Chiều ngày 8/5, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Chi bộ Nhà Văn hóa & Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân làm Bí thư Chi bộ khóa mới.

Audio
Các đồng chí tham dự Đại hội làm lễ chào cờ.

Các đồng chí tham dự Đại hội làm lễ chào cờ.

Chiều ngày 8/5, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Chi bộ Nhà Văn hóa & Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm báo.

Chi bộ Nhà Văn hóa & Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thuộc Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Chi bộ Nhà Văn hóa & Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí do 2 đơn vị ghép lại (Nhà Văn hóa và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí). 

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng - Bí thư Chi bộ Nhà Văn hóa & Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí nhiệm kỳ 2017-2020 đón nhận hoa chúc mừng

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng - Bí thư Chi bộ Nhà Văn hóa & Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí nhiệm kỳ 2017-2020 đón nhận hoa chúc mừng

Đoàn kết, trách nhiệm, phát huy tối đa sức mạnh tập thể

Về kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Nhà Văn hóa, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, Chi bộ luôn quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tổ chức quán triệt kịp thời và đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng bộ cấp trên và các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan.

Các cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ các lớp học, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Trung ương; Đảng bộ Khối, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã cử 2 đồng chí tham gia và hoàn thành tốt khóa học Cao cấp lý luận chính trị.

Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch về triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Thường xuyên quan tâm sâu sát tới cán bộ, viên chức và người lao động tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ và trong hai đơn vị, phát huy tối đa sức mạnh của tập thể, chất lượng và hiệu quả. 

Tinh thần phê bình và tự phê bình của Chi bộ gắn với việc bình xét, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Các cán bộ, đảng viên và người lao động đều tích cực hưởng ứng, cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đề cao tính tự giác, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong đơn vị.

Chi bộ cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 15/11/2016 của Đảng ủy Khối, Chi bộ tiếp tục tổ chức cho 100% đảng viên đăng ký, viết bảng cam kết rèn luyện, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong các Hồ Chí Minh. Các nội dung thực hiện chỉ thị 05-CT/TW luôn được Chi bộ đề cập đến trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, lấy cán bộ đảng viên làm nòng cốt trong tổ chức để triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng. 

Thêm nữa, Chi bộ có 100% đảng viên, quần chúng xây dựng và tự giác thực hiện tốt nội dung Nghị quyết của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn của các đơn vị trong năm 2018 và 2019. Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt đi đôi với kỷ cương, kỷ luật công tác, tạo không khí làm việc dân chủ, cởi mở để phát huy cao nhất quyền làm chủ, tính năng động, chủ động sáng tạo của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ và từng đảng viên luôn có ý thức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng. Chi bộ thực sự là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng, xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan vững mạnh.

Về công tác Xây dựng Đảng, Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo hai đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam và chương trình công tác toàn khóa của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Đối với đơn vị Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, ngay từ đầu nhiệm kỳ đã chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các hội viên Hội Nhà báo lồng ghép các nội dung về Luật báo chí; 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam vào chương trình giảng dạy nghiệp vụ báo chí trong các khóa học, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về Đạo đức nghề nghiệp báo chí; tổ chức các lớp học Đưa tin Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, viết về Xây dựng Đảng...

Dựa vào đó, các hội viên Hội Nhà báo hiểu sâu sắc các điều luật, quy định, có thêm kỹ năng trong khi tác nghiệp.

Nhà Văn hóa phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức các hoạt động lớn như Hội báo toàn quốc; Giải Bóng bàn toàn quốc và Liên hoan tiếng hát người làm báo… thu hút được đông đảo hội viên nhà báo và nhân dân tham gia, góp phần lan tỏa tầm ảnh hưởng, vai trò quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam trong giới báo chí nói riêng và trong toàn xã hội nói chung. 

Nhà Văn hóa cũng được giao nhiệm vụ giúp Văn phòng Đảng Đoàn và Đảng ủy cơ quan, thời gian qua đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng giúp Đảng Đoàn, Đảng ủy cơ quan chỉ đạo hoạt động của Hội và của cơ quan Trung ương Hội.

Về công tác tổ chức, mặc dù chi bộ chỉ có một đồng chí bí thư lại kiêm nhiệm nhiều công việc, nhưng vẫn hoàn thành tốt công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Công tác xây dựng Chi bộ và công tác phát triển đảng viên được đẩy mạnh

Trong công tác xây dựng Chi bộ, chi bộ không ngừng nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đổi mới phương thức để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ. 

Chi bộ xác định công tác xây dựng Đảng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, chi bộ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, trong những năm qua, chi bộ Nhà Văn hóa và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thông qua đó, các đảng viên đã có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò của chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Chi bộ luôn duy trì các buổi sinh hoạt chi bộ theo đúng định kỳ, đảm bảo đúng quy định của Đảng; nội dung sinh hoạt phong phú, bám sát tình hình công việc của các đơn vị trong chi bộ. Trong mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ đều phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, trên tinh thần cởi mở, đoàn kết, cầu thị, tạo bầu không khí thoải mái để các đảng viên trong chi bộ cùng đưa ra ý kiến, thảo luận, trao đổi, tạo sự đồng thuận khi đưa ra các quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Về công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng được chi bộ đặc biệt chú trọng quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2017- 2020, Chi bộ đã tổ chức kết nạp Đảng cho 3 quần chúng ưu tú.

Trong hai năm 2018, 2019 Chi bộ được Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam liên tục được công nhận là Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ra Bí thư Chi bộ khóa mới.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ra Bí thư Chi bộ khóa mới.

Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát, công tác thu đảng phí được thực hiện nghiêm, Chi bộ quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng các chương trình giám sát phù hợp trong nhiệm kỳ của chi bộ và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Nội dung của các chương trình đều bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, bao quát đầy đủ các công tác trọng điểm. Đặc biệt trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, không có đảng viên nào vi phạm 19 điều quy định đảng viên không được làm, không mắc khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật; không có đảng viên nào bị khiếu nại, tố cáo.

Chi bộ giám sát thường xuyên việc cán bộ, đảng viên thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ trong các năm 2018, 2019. Trong chi bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị như phai nhạt lý tưởng cách mạng; không dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, phụ hoạ theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc. 

Mỗi đảng viên trên từng nhiệm vụ công tác của mình đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nói và làm đúng với Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng. Các cán bộ, đảng viên có lối sống giản dị, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Chi bộ đã nghiêm túc thực hiện việc mở các loại sổ sách theo quy định của Đảng, như Sổ thu, chi đảng phí; Sổ theo dõi công văn đi, đến; Sổ quản lý đảng viên; Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ. Việc thu, nộp đảng phí được các đảng viên thực hiện nghiêm túc đầy đủ. Khoản kinh phí được giữ lại Chi bộ được sử dụng đúng mục đích, công khai và minh bạch.

Về xây dựng cơ quan, các ban, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, Chi bộ chủ động nắm bắt tình hình và chỉ đạo hoạt động của các tổ chức quần chúng, phối hợp chỉ đạo các hoạt động của Chi đoàn, Tổ Công đoàn, Chi hội Nhà báo… xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định cũng như Điều lệ của mỗi đoàn thể, tạo điều kiện để các đoàn thể làm chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Hiện nay trong chi bộ có 1 đảng viên giữ vai trò bí thư Đoàn Thanh niên; 1 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội; 1 đồng chí là tổ trưởng tổ công đoàn. Các tổ chức đoàn thể quần chúng của Chi bộ Nhà Văn hóa và Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đều hoạt động nề nếp và hiệu quả, tạo bầu không khí đoàn kết, vui vẻ trong hai đơn vị.

Dựa vào những kết quả đạt được, Chi bộ cũng đề ra một số chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2020-2022, đó là 100% đảng viên tham gia học tập nghị quyết đại hội Đảng và các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu hàng năm; 

Tiếp đó là 100% các đảng viên không vi phạm các quy định, quy chế của cơ quan, quy định về 19 điều đảng viên không được làm, 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

Đồng thời, ban hành từ 1 đến 2 nghị quyết chuyên đề và kết nạp ít nhất từ 2 đảng viên trở lên.

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm báo phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm báo phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm báo đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thành Lợi tin tưởng rằng trong thời gian tới, Chi bộ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gặt hái thêm nhiều thành công, phát triển vững mạnh hơn nữa và quyết tâm giữ vững Chi bộ là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Đại Hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí làm Bí thư Chi bộ Nhà Văn hóa & Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí nhiệm kỳ 2020-2022.

Các đồng chí tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Các đồng chí tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.