Điều chỉnh kích thước chữ

Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(CLO) Ngày 31/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018-2021.

Báo nói Công luận

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng các đồng chí vừa được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018-2021.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và quan tâm đến công tác ngoại giao; xác định đây là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài có vị trí hết sức quan trọng.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng cho rằng công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Ngoại giao, cũng như của Ban Đối ngoại Trung ương, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt là phối hợp trong công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong công tác xây dựng Đảng…

Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018-2021

Đồng chí đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trao đổi thêm để các mặt công tác này được phối hợp tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới thay đổi nhanh chóng hiện nay.

Tại buổi làm việc, đại diện các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác Đảng, trong đó nhấn mạnh đến công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng.

Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cũng nêu những thế mạnh về các mặt hợp tác giữa Việt Nam và các nước, những điểm mạnh cần hợp tác, đặc biệt là công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam đề nghị, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; từ kinh nghiệm công tác ở nước ngoài, tiếp tục phối hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị trong nước, công tác quản lý đối với cơ sở đảng, đảng viên ngoài nước, công tác đào tạo cán bộ,...

P.V