Điều chỉnh kích thước chữ

Đồng chí Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

(CLO) Thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, sáng 21/11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo nói Công luận

 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Báo GD&TĐ

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục; tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác lãnh đạo, điều hành, áp dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, có bước tiến bộ; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của năm 2018 và tập trung vào một số khâu, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng...

Nhấn mạnh ngành GD - ĐT gắn liền với những kỳ vọng của xã hội về những điều tốt đẹp nhất, theo đồng chí Võ Văn Thưởng, chính vì vậy, ngành luôn nhận được quan tâm, giám sát, góp ý và cũng được xã hội đòi hỏi ở ngành rất cao xuất phát từ thực tế của cuộc sống. "Tiêu cực ở một số ngành khác có thể chỉ gây ra hậu quả trước mắt, có thể lâu dài, nhưng tiêu cực trong ngành giáo dục thì không chỉ gây hậu quả lớn trong giai đoạn trước mắt mà còn là mầm mống nảy sinh những tiêu cực ở các lĩnh vực khác trong tương lai" - đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng; tổ chức quán triệt các nội dung về phòng, chống tham nhũng trong các cuộc họp, sinh hoạt của bộ, ngành. Bộ cần nghiên cứu việc đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào nhà trường; cách thức cần nghiên cứu để tăng tính hiệu quả; gắn liền công tác phòng, chống tham nhũng với giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót của chính sách, cụ thể trong các lĩnh vực tuyển sinh, phong học hàm, quản lý tài sản, công tác cán bộ... tăng cường công tác công khai minh bạch trong các khâu. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phối hợp với địa phương để kiểm tra, giám sát những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời phải thực hiện hai nhiệm vụ: thứ nhất là đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngay trong nội bộ lĩnh vực quản lý của ngành; thứ hai là chỉ đạo giáo dục phòng, chống tham nhũng trong hệ thống giáo dục quốc dân - đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

PV