Điều chỉnh kích thước chữ

Đồng Nai: Hàng loạt cán bộ công an dính án kỷ luật

(CLO) Tại kỳ họp 47, UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện sai phạm theo Thông báo kết luận kiểm tra của UBKT Trung ương.

Báo nói Công luận

Đồng thời, xem xét lại việc thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đối với 4 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh có sai phạm theo Thông báo kết luận kiểm tra của UBKT Trung ương. Cụ thể:

ảnh minh họa

ảnh minh họa

1. Đồng chí Phan Trọng Lộc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện Xuân Lộc: Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cùng chịu trách nhiệm với Thủ trưởng Cơ quan về những vi phạm trong hoạt động tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra trên lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc vi phạm quy định của pháp luật về thẩm quyền phân công giải quyết vụ việc vi phạm xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Phan Trọng Lộc.

2. Đồng chí Dương Thanh Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện Long Thành: Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (2013-2015) cùng chịu trách nhiệm với Thủ trưởng Cơ quan về những vi phạm trong hoạt động tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra trên lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trực tiếp trong thời gian giữ cương vị Đảng uỷ viên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (2015-2017) đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện công tác quản lý vũ khí đúng quy trình, quy định, không kiểm soát được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quản lý súng để bàn giao, là nguyên nhân dẫn đến vụ án giết người xảy ra vào giai đoạn sau; chịu trách nhiệm về những vi phạm trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trong thời gian phụ trách.

 UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Dương Thanh Hải.

3. Đối với các đồng chí: Bùi Thái Sơn, Hoàng Liên Sơn, Đặng Thế Trung, Trần Trọng Thuỷ thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai có sai phạm theo Thông báo kết luận của UBKT Trung ương, cụ thể:

Đồng chí Bùi Thái Sơn: Trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cùng chịu trách nhiệm với Thủ trưởng Cơ quan về những vi phạm trong hoạt động tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra trên lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc vi phạm quy định của pháp luật về thẩm quyền phân công điều tra một số vụ án, vụ việc. Đồng chí Sơn còn vi phạm về đánh bài ăn tiền, hiện chưa được xem xét, xử lý; kê khai lý lịch không đầy đủ, không rõ ràng, không trung thực.

Đồng chí Hoàng Liên Sơn: Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cùng chịu trách nhiệm với Thủ trưởng Cơ quan về những vi phạm trong hoạt động tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra; chịu trách nhiệm trực tiếp và trách nhiệm chính về việc đình chỉ một số vụ án không đúng quy định; chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc đề xuất không xử lý hình sự đối với Hoàng Văn Hưng có hành vi làm lộ bí mật nhà nước.

Đồng chí Đặng Thế Trung: Trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (từ năm 2010 đến tháng 3/2017) và Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (từ tháng 4/2017 đến 30/9/2018), đồng chí chịu trách nhiệm trực tiếp về các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực giao thông và quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị; vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính.

Đồng chí Trần Trọng Thuỷ: Trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (từ năm 2015 đến tháng 9/2018) chịu trách nhiệm trực tiếp về các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực giao thông được phân công phụ trách và để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong việc quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị; vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính.

Vi phạm của các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Hoàng Liên Sơn, Đặng Thế Trung, Trần Trọng Thuỷ là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành Công an và cá nhân các đồng chí; xét thấy Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật chưa tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm theo kết luận của UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí trên./.

PV