Điều chỉnh kích thước chữ

Đồng ý thoái vốn tại Công ty Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam

(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam.

Audio
Thủ tướng Chính phủ đồng ý Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam, bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, hiệu quả, không để thất thoát vốn nhà nước.

Đồng ý thoái vốn tại Công ty Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam 1
Ảnh minh họa. 
Đài Truyền hình Việt Nam trao đổi với các đối tác, đề xuất cụ thể tỷ lệ thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án Tháp Truyền hình Việt Nam thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật và các thủ tục về đất đai có liên quan theo đúng quy định.

PV