Điều chỉnh kích thước chữ

Dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại “đất vàng” Đà Lạt, chậm gần 10 năm vẫn không bị thu hồi?

(CLO) Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại số 1, đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt, trước có tên là khách sạn “Sài Gòn Mới”, sau đổi chủ, đổi dự án là “Merperle Dalat Hotel” có rất nhiều sai phạm.

Audio
Đợt thanh tra về quản lý đất đai tại Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong đầu tư, xây dựng ở nhiều dự án (Ảnh minh họa)

Đợt thanh tra về quản lý đất đai tại Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong đầu tư, xây dựng ở nhiều dự án (Ảnh minh họa)

Theo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra chính phủ cho biết, dự án xây dựng khách sạn 5 sao “Sài Gòn Mới” tại số 1, đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt có rất nhiều sai phạm, không được xử lý triệt để.

Theo kết luận thanh tra, Dự án có quy mô 12.078 m2, trong đó, diện tích 8.803 m2 được một doanh nghiệp thuê. Khu đất được quy hoạch là “đất công cộng”, nhưng UBND tỉnh cho thực hiện dự án xây dựng khách sạn 5 sao là không đúng quy định tại khoản 1, Điều 11, Luật Đất đai 2003, quy định “Việc sử dụng đất phải đảm bảo các nguyên tắc, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

Bên cạnh đó, kể từ khi được thuê đất (năm 2011), đến thời điểm thanh tra, Chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường không tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất là không đúng quy định tại khoản 12 Điều 38, Luật Đất đai 2003 và điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án thực hiện giai đoạn 2008 - 2011, đến tháng 1/2012 dự án vẫn chưa hoàn thành nhưng UBND tỉnh không cho gia hạn và cũng không xử lý thu hồi dự án. Đến tháng 5/2015, dự án lại được gia hạn 24 tháng (lần 1), tiếp tục tới tháng 5/2017 được gia hạn thêm 24 tháng (lần 2) đến tháng 5/2019.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, việc chậm tiến độ có nguyên nhân do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh chiều cao tầng theo quy hoạch.

Sau khi được gia hạn lần 2, Công ty CP Tập đoàn Khải Vy đã tiếp nhận dự án này. 

Theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam, giá giao đất có thu tiền sử dụng đất là 92,7 tỷ đồng. Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt nghĩa vụ tài chính công ty phải nộp là 102 tỷ đồng; UBND tỉnh phê duyệt giá trị đất phải nộp là 111,9 tỷ đồng.

Trong khi trước đó, đơn giá thuê đất chuyên dùng theo Quyết định số 511/QĐ-STC ngày 19/12/2011 của Sở Tài chính là hơn 406.351 đồng/m2/năm. Như vậy, với 8.803,69 m2 đất kinh doanh được UBND cho thuê, trong 1 năm sẽ phải đóng 3,5 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ tạm xác định lại trên cơ sở phương pháp xác định giá của của Sở Tài Chính (không tính tỷ lệ phần trăm, hệ số thị trường theo xác định của Sở Tài chính là 6 lần, đơn giá đất ở là 27,090 x 60%), đơn giá thuê đất 50 năm trả tiền 1 lần là 16,254 triệu đồng/m2/50 năm). Như vậy, tổng số tiền phải thu đối với 8.803,69 m2 đất sẽ là 143,1 tỷ đồng.

Trách nhiệm chính để xảy ra các vi phạm, theo Thanh tra Chính phủ, thuộc Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, và các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ.

Đối với các vi phạm về nêu trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, rà soát lại năng lực tài chính, yêu cầu chủ đầu tư mới là Công ty CP Tập đoàn Khải Vy ký quỹ thực hiện dự án, cam kết thời hạn hoàn thành, trường hợp chậm tiến độ so với cam kết và không hoàn thành dự án thì chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định.

Hà Anh

Bình Luận