Điều chỉnh kích thước chữ

Dự báo thời tiết đặc biệt phục vụ Đại hội XIII của Đảng

(CLO) Theo trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia: Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, khu vực Bắc Bộ và Hà Nội trời ít mưa, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù.

Audio

Dự báo xu thế thời tiết trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, từ ngày 25/1 đến 2/2 trên phạm vi toàn quốc.

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 25/01: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù.

Từ đêm 25-27/01: Có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khoảng từ đêm 27 đến ngày 28/1: Không khí lạnh tăng cường, có mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ; nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Từ ngày 29-31/1: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Ngày 1-3/2: Có mưa vài nơi, riêng ngày 2/2 có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

dh dang

Khu vực Trung Bộ

Ngày 25/01: Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng; riêng các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế sáng có sương mù, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc: 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 28-31 độ.

Từ ngày 26-31/01: Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng ngày 28 có mưa, mưa rào rải rác; Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào trong thời kỳ từ ngày 26 đến ngày 29 sau có mưa vài nơi; Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 28-31/01, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc: 15-18 độ, phía Nam từ 18-21 độ; Nhiệt độ cao nhất phía Bắc: 19-23 độ, phía Nam 23-26 độ, riêng Nam Trung Bộ từ 28-31 độ.

Ngày 01-03/02: Có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 28-31 độ; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Khu vực Tây Nguyên trời rét vào đêm và sáng sớm.

Ở Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-20 độ, riêng thời kỳ từ ngày 29-31/01 giảm nhẹ còn 15-18 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27-30 độ, từ ngày 29-31/01 giảm còn từ 25-28 độ.

Ở Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ.

Dự báo thời tiết từ ngày 24/1-2/2 tại khu vực Ba Đình

Ngày 25/1: Sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ.

Ngày 26/1: Sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 - 24 độ.

Ngày 27/1: Sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 - 25 độ.

Ngày 28/1: Sáng có mưa, mưa nhỏ, sau giảm mưa. Trời rét. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ: 15 - 21độ.

Ngày 29/1: Không mưa, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ: 15 - 19 độ..

Ngày 30/1: Không mưa, sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 - 21 độ.

Ngày 31/1: Không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 - 23 độ.

Ngày 1/2: Không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 - 23 độ.

Ngày 2/2: Có lúc có mưa nhỏ. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 16 - 22 độ.

Dự báo thời tiết từ ngày 24/1 đến 2/2 tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia

Ngày 25/1: Sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ.Nhiệt độ: 18 - 23 độ.

Ngày 26/1: Sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 - 24 độ.

Ngày 27/1: Sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 - 25 độ.

Ngày 28/1: Sáng có mưa, mưa nhỏ, sau giảm mưa. Trời rét. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ: 15 - 21 độ.

Ngày 29/1: Không mưa, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ: 15 - 19 độ

Ngày 30/1: Không mưa, sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 - 21 độ.

Ngày 31/1: Không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 - 22 độ.

Ngày 1/2: Không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 - 23 độ.

Ngày 2/2: Có lúc có mưa nhỏ. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 16 - 21 độ.

DL (t/h)