Điều chỉnh kích thước chữ

Dự kiến bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến KCB, BHYT 

(CLO) Bộ Y tế vừa công bố Dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành tại Công văn số 1616/BYT-PC ngày 28/03/2019. Trong 70 văn bản dự kiến bãi bỏ, có 05 văn bản liên quan đến khám, chữa bệnh và 01 văn bản liên quan đến BHYT.

Báo nói Công luận
Bộ Y tế đề xuất bãi bỏ 70 văn bản, trong đó có 05 văn bản thuộc lĩnh vực Khám, chữa bệnh (Ảnh: internet)

Bộ Y tế đề xuất bãi bỏ 70 văn bản, trong đó có 05 văn bản thuộc lĩnh vực Khám, chữa bệnh (Ảnh: internet)

Do thời điểm hiện nay, một số các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành không còn phù hợp hoặc do hết hiệu lực hoặc đã được điều chỉnh bởi văn bản khác nên Bộ Y tế đề xuất bãi bỏ 70 văn bản, bao gồm 10 văn bản thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm; 01 văn bản thuộc lĩnh vực BHYT; 10 văn bản thuộc lĩnh vực Dược – Mỹ phẩm; 09 văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch – Tài chính; 05 văn bản thuộc lĩnh vực Khám, chữa bệnh; 25 văn bản thuộc lĩnh vực  Tổ chức cán bộ; 02 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học, công nghệ và đào tạo; 05 văn bản thuộc lĩnh vực  lĩnh vực Thanh tra; 01 văn bản lĩnh vực Y học cổ truyền; 02 văn bản lĩnh vực Y tế dự phòng. Danh mục văn bản dự kiến bãi bỏ được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước.

Trong đó, đáng chú ý về BHYT, dự kiến bãi bỏ Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ BHYT thanh toán.

Thông tư này áp dụng với người bệnh có thẻ BHYT trong quá trình điều trị, phục hồi chức năng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa có khoa, phòng Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng hoặc khoa, phòng Phục hồi chức năng; tại các bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng và tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng khác có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Tuy nhiên, hiện nay Thông tư số 11/2009/TT-BYT không còn phù hợp để áp dụng và đã bị thay thế bởi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Còn trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, Bộ Y tế dự kiến bãi bỏ Quyết định số 28/1993/BYT-QĐ ngày 13/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn điều trị do các nội dung của Quyết định đã được tách ra để ban hành các quy trình chuyên môn; Quyết định số 2824/2004/QĐ-BYT ngày 19/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành phần mềm ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hỗ trợ bệnh án do nội dung này đã được điều chỉnh tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT Ban hành Bộ Tiêu chí ứng dụng CNTT tại cơ sở khám, chữa bệnh, Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định hồ sơ bệnh án điện tử; Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn điều kiện hành nghề xoa bóp do phần lớn nội dung đã được thay thế do có quy định điều kiện; Thông tư liên tịch số 02/TTLB-YT-TDTT ngày 30/03/1996 của Bộ Y tế - Tổng cục Thể dục thể thao Hướng dẫn phối hợp y tế - thể dục thể thao trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân do nội dung không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ngày nay; Thông tư liên tịch số 03/TTLT-YT-NV-LĐTBXH ngày 24/09/1997 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh do nội dung không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ngày nay, đồng thời, đã được điều chỉnh bởi Nghị định số 64/2011/NĐ-CP Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

TA