Điều chỉnh kích thước chữ
Huyện Bố Trạch- Quảng Bình:

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(NB&CL) Có vị trí địa lý đặc biệt, nơi hội tụ của nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng… huyện Bố Trạch được xem là nơi sở hữu “mỏ vàng” từ tiềm năng du lịch cũng như các ngành dịch vụ.

Audio

Nhận thức rõ thế mạnh ấy, Bố Trạch đã và đang chú trọng đầu tư và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

“Mỏ vàng” từ tiềm năng du lịch

Nói Bố Trạch có vị trí địa lý đặc biệt là bởi huyện nằm ngay cửa ngõ phía Bắc Thành phố Đồng Hới, thủ phủ của tỉnh Quảng Bình. Toàn huyện có 28 xã và 2 thị trấn được phân bổ đều ở các vùng: đồng bằng, miền núi, trung du và ven biển; hội tụ đầy đủ hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển. Đặc biệt, Bố Trạch có các tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua là đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam và nhiều tỉnh lộ nối hệ thống quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và đường 20. Bố Trạch còn có cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma (Việt Nam - Lào), có cảng Gianh.

Biển Vũng Chùa-đảo Yến nằm trong vùng vịnh Hòn La rất thích hợp để phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Biển Vũng Chùa-đảo Yến nằm trong vùng vịnh Hòn La rất thích hợp để phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Bố Trạch còn được ví là “mỏ vàng” du lịch bởi là nơi ngự trị của hàng loạt danh thắng nổi tiếng như Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, có động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường... hàng loạt di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh như Đèo Lý Hòa, đường 20 Quyết Thắng, đường Hồ Chí Minh… khu du lịch, nghỉ mát tắm biển Đá Nhảy, Trung Trạch…

Du lịch sông Chày - hang Tối - Quảng Bình.

Du lịch sông Chày - hang Tối - Quảng Bình.

Nhận diện rõ “mỏ vàng” tiềm năng ấy, huyện Bố Trạch thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Huyện đã chủ động đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành, đưa nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch; kêu gọi đầu tư và liên kết các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch; đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu, mở rộng các loại hình, sản phẩm du lịch mới… Đặc biệt là sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/HU về phát triển du lịch Bố Trạch, giai đoạn 2016 – 2020, lượng khách du lịch đến Bố Trạch không ngừng tăng lên. Nếu năm 2016 là 705.042 lượt người thì năm 2017 là 759.085 lượt người, và trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số lượt khách du lịch đến Bố Trạch ước đạt 494 nghìn lượt, tăng 13,6% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 97 nghìn lượt khách, tăng 11,5% so cùng kỳ.

Nhiều thành tựu trên các lĩnh vực

Không chỉ du lịch, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, những chủ trương giải pháp hiệu quả, huyện Bố Trạch liên tục vươn lên giành được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Năm 2018 vừa qua, kinh tế của huyện duy trì đà phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, các chỉ tiêu cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực tăng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.250 tỷ đồng, đạt 106,3% KH; tổng sản lượng lương thực đạt 49.860 tấn, đạt 107,2% KH; tổng giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 890 tỷ đồng, đạt 104,6% KH, tăng 8,3% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3.310 tỷ đồng/KH 3.170 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 312 tỷ đồng.

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 3

Năm 2019 với việc thực hiện sớm và đồng bộ các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của huyện tiếp tục ổn định và phát triển: Thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 315,5 tỷ đồng, tăng 89,5% so cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 1.984 tỷ đồng, đạt 62% KH, tăng 8% so với cùng kỳ; Doanh thu bán lẻ hàng hóa, lưu trú, ăn uống, dịch vụ, du lịch đạt 2.781 tỷ đồng, đạt 54,5% KH, tăng 6,7% so cùng kỳ; Giá trị sản xuất đạt 499 tỷ đồng, đạt 51% KH, tăng 9% so cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đạt 2.302 tỷ đồng, tăng 7,1% so cùng kỳ… Đặc biệt, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được chú trọng. Các cơ quan, ban ngành cấp huyện đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ CCHC tập trung vào các nội dung thể chế, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính; Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát, đơn giản hóa TTHC.

Bố Trạch tiếp tục nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới.

Bố Trạch tiếp tục nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới.

6 tháng cuối năm 2019, huyện Bố Trạch tiếp tục tập trung lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, huyện tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở xây dựng thương hiệu, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại; ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Huyện cũng đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội;

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 5

Về công tác CCHC, huyện chủ trương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; tiếp tục thực hiện Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Triển khai thực hiện Đề án thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính của xã Sơn Trạch sau khi có quyết định công nhận xã Sơn Trạch đạt đô thị loại V...

Đặc biệt, huyện phát triển mạnh các ngành dịch vụ, từng bước đưa du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; làm tốt công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá, tạo điều kiện thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mới, nâng cấp các sản phẩm hiện có, liên kết trong quá trình hoạt động du lịch; nâng cao chất lượng các dịch vụ lưu trú...

Tiềm năng dồi dào nhưng khó khăn, thách thức cũng không hề ít. Tuy nhiên, với tinh thần đổi mới quyết liệt, phát huy cao nhất những ưu điểm, nghiêm túc khắc phục hạn chế, tồn tại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch tự tin sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2019, tiếp tục xây dựng huyện Bố Trạch ngày càng phát triển.

Đắc Nguyên - Đào Vinh