Điều chỉnh kích thước chữ
Kiểm toán Nhà nước:

Dừng các cuộc kiểm toán trong kế hoạch nhưng chưa triển khai để phòng dịch Covid-19

(CLO) Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu dừng triển khai các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán nhưng chưa triển khai Quyết định kiểm toán tại đơn vị để phòng dịch Covid-19.

Báo nói Công luận
Trụ sở Kiểm toán Nhà nước.

Trụ sở Kiểm toán Nhà nước.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công điện số 333/CĐ-KTNN gửi các đơn vị trong toàn Ngành về việc triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu dừng triển khai các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán cho đến khi có chỉ đạo mới.

Các đơn vị trực thuộc theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh COVID-19 và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương, đơn vị được kiểm toán tổ chức phòng, chống dịch và chỉ đạo đại hội đảng các cấp.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu các thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các cuộc kiểm toán đã triển khai, các đoàn, tổ kiểm toán phải tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương và đơn vị được kiểm toán về phòng, chống dịch.

Trường hợp cần thiết, các đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định dừng kiểm toán tại các đầu mối, đơn vị, dự án chi tiết tại từng Đoàn kiểm toán phù hợp với điều kiện cụ thể trong phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời có giải pháp đảm bảo an toàn cho Kiểm toán viên, Đoàn kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời gian kiểm toán tại đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19.

P.V