Điều chỉnh kích thước chữ

Dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các tỉnh đã công bố dịch

(CLO) Hôm nay (ngày 3/2), Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch đã có Công điện mới gửi các tỉnh, thành phố về việc dừng tổ chức lễ hội.

Báo nói Công luận
Hội làng Triều Khúc.

Hội làng Triều Khúc.

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ - TTg ngày 1/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 156/CĐ - TTg ngày 2/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng , chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

1. Dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các tỉnh đã công bố dịch.

2. Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết , thực hiện.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới của vi rút Corona gây ra tại lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Trước đó, tối 31/1, Bộ VH-TT&DL đã gửi công điện tới chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương chỉ đạo tạm dừng tất cả các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã khai mạc, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người…

Tử Hưng