Điều chỉnh kích thước chữ

EVN đầu tư hơn 48.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện tại Quảng Bình

(CLO) Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II được xây dựng tại khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình với công suất 1.200MW, tổng mức đầu tư khoảng 48.156 tỷ đồng.

Audio
Phối cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II

Phối cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 215/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II được xây dựng tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, thuộc khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.

Dự án có công suất 1.200MW với tổng mức đầu tư khoảng 48.156 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 9.634,4 tỷ đồng (chiếm 20% tổng mức đầu tư), vốn vay 38.525,4 tỷ đồng. Dự án sẽ được vận hành thương mại tổ máy số 1 năm 2028 và vận hành thương mại tổ máy số 2 năm 2029.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư theo đúng quy định; chịu trách nhiệm giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu EVN chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật, bảo đảm thủ tục thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, tại Quảng Bình, EVN cũng được Thủ tướng giao làm chủ đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch. EVN đã giao Ban quản lý dự án Điện 2 làm đại diện chủ đầu tư, cùng với các dự án tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I được triển khai tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, trên diện tích 48,6ha, gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200MW. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia sản lượng điện thương phẩm khoảng 7,8 tỷ kWh/năm.

Tổng mức đầu tư của dự án là 1,86 tỷ USD, với mục tiêu bổ sung nguồn cung cấp điện, giúp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống lưới điện. Góp phần tăng tỷ trọng nguồn nhiệt điện trong cơ cấu hệ thống điện quốc gia, khắc phục sự phụ thuộc của hệ thống vào nguồn thủy điện…

T.Toàn