Điều chỉnh kích thước chữ

EVNNPC lắp đặt gần 300 hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

(CLO) Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến tháng 7/2019, toàn Tổng công ty có 296 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt là 3,33 MWp; sản lượng phát tháng 7/2019 ước đạt 94.000 kWh.

Audio
EVNPNC cho biết cung cấp điện toàn hệ thống ổn định - Ảnh: EVNNPC

EVNPNC cho biết cung cấp điện toàn hệ thống ổn định - Ảnh: EVNNPC

Theo EVNNPC, 7 tháng đầu năm 2019, việc cung cấp điện đã được đảm bảo an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 7-2019 đạt 6,659 tỷ kWh tăng 10,84% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 7 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm tăng 9,16% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổn thất điện năng tháng 07-2019 toàn Tổng công ty ước đạt 5,29%, lũy kế 7 tháng đạt 5,17%, thấp hơn 0,05% so với cùng kỳ năm 2018. Độ tin cậy cung cấp điện: Chỉ số SAIDI là 65,3 phút, chỉ số SAIFI là 0,47 lần và chỉ số MAIFI là 0,04 lần.

Trong tháng 7-2019, Tổng công ty đã thực hiện đóng điện 11 công trình (với năng lực tăng thêm 380MVA và 15,86km ĐZ110kV), khởi công 01 công trình ĐZ và TBA 110kV Đại Đồng - Hoàn Sơn (Bắc Ninh) cùng nhiều công trình lưới điện trung hạ thế. Như vậy tính chung 7 tháng đã khởi công 39/73 công trình, đạt 53,42% và đóng điện 41/81 côngtrình, đạt 50,6% kế hoạch năm.

 Tổng công ty cũng đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 1.330 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,66/6 ngày, giảm 0,34 ngày so với quy định.

Các công ty Điện lực trực thuộc EVNNPC cũng đã làm việc với 219 khách hàng và ký được 116 bản thỏa thuận tham gia điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR) với công suất điều chỉnh khoảng 16,8MW.

Lũy kế đến hết tháng 7/2019, đã làm việc được với 2.020 khách hàng và đã ký được thỏa thuận với 1.305 khách hàng với công suất điều chỉnh ước đạt 414,33MW.

PV