Điều chỉnh kích thước chữ

Eximbank muốn trả cổ tức 1.800 đồng mỗi cổ phiếu

(CLO) Ngân hàng Eximbank đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2021, sau 7 năm không chia.

Audio

Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, MCK: EIB) cho biết đến hết tháng 3 năm nay đã thanh toán hết trái phiếu VAMC. Do đó, nhà băng này đề xuất Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2021.

Nếu được NHNN chấp thuận, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận cụ thể. Dự kiến, lợi nhuận được chia theo báo cáo hợp nhất sau khi trừ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm từ 2018 đến 2020 là 2.214 tỷ đồng. Sau khi trừ số cổ phiếu quỹ Eximbank đang nắm giữ, mức cổ tức dự kiến sẽ là 1.800 đồng/cổ phiếu.

Eximbank từng được Ngân hàng Nhà nước gia hạn trái phiếu đặc biệt nên theo quy định không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán. Do đó, ngân hàng này nhiều năm liền giữ lại lợi nhuận, lần gần nhất trả cổ tức là vào năm 2014.

Đặt mục tiêu năm 2021, Eximbank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế 2.150 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước.

Tổng tài sản lên kế hoạch đạt 177.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2020. Dư nợ cấp tín dụng 108.600 tỷ đồng, tăng 6,5%. Song, các chỉ tiêu có thể điều chỉnh trong trường hợp NHNN có thông báo.

Huy động vốn của nhà băng dự kiến tăng 10% lên 148.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát không quá 2,5%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 3 của Eximbank dự kiến được tổ chức vào ngày 26/4; phiên họp thường niên năm 2021 sẽ tổ chức ngày 27/4.

Kỳ Hoa