Điều chỉnh kích thước chữ

FPT phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

(CLO) Sau khi trả 789 tỷ đồng bằng tiền và phát hành thêm 118,3 triệu cổ phiếu, FPT sẽ hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức năm 2020.

Audio

Hội đồng quản trị CTCP FPT (MCK: FPT) vừa thông qua nghị quyết về việc phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 15% (20:3), tức mỗi cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền 2/6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.183 tỷ đồng, vốn điều lệ của FPT dự kiến tăng lên gần 9.076 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%, 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán 16/6. Tổng số tiền dự chi ra khoảng 789 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2020, FPT đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 29.922 tỷ đồng và 5.263 tỷ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.119 đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong thời gian gần đây - Nguồnn: FireAnt

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong thời gian gần đây - Nguồnn: FireAnt

Năm 2021, công ty đặt mục tiêu đạt 34.720 tỷ đồng doanh thu thuần và 6.210 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt 16% và 18% so với kết quả thực hiện năm 2020. Với kế hoạch này, FPT dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Quý đầu năm nay, FPT ghi nhận tổng doanh thu đạt 7.586 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.151 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,4% và 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/5, cổ phiếu mã FPT dừng ở mức 85.700 đồng/cổ phiếu, tăng 1,06%.

Kỳ Hoa