Điều chỉnh kích thước chữ

Gần 15.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 6/2017 trên cả nước là 1.921 doanh nghiệp, tăng 0,4% so với tháng 5/2017.

Audio
(CLO) Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 6/2017 trên cả nước là 1.921 doanh nghiệp, tăng 0,4% so với tháng 5/2017. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017 là 15.379 doanh nghiệp, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. [caption id="attachment_170890" align="aligncenter" width="500"] Báo cáo cho thấy, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở một số vùng so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh minh họa.[/caption] Cụ thể, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 2.509 doanh nghiệp, tăng 15,4%; Đồng bằng Sông Hồng với 4.461 doanh nghiệp, tăng 13,5%; Trung du và miền núi phía Bắc có 741 doanh nghiệp, tăng 8,8%; ngược lại, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có 1.290 doanh nghiệp, giảm 23,8%; Tây Nguyên có 468 doanh nghiệp, giảm 5,5% và Đông Nam Bộ với 5.910 doanh nghiệp, giảm 0,3%. Xét theo lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017 giảm ở một số ngành so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lĩnh vực Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 35 doanh nghiệp, giảm 23,9%; Dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác có 734 doanh nghiệp, giảm 7,9%; Khai khoáng 173 doanh nghiệp, giảm 6,5%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 143 doanh nghiệp, giảm 6,5% và Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 89 doanh nghiệp, giảm 4,3%. Các ngành, lĩnh vực còn lại đều có lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo DNVN