Điều chỉnh kích thước chữ

Gia Lai: Kỷ luật Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

(CLO) Theo UBKTTW, ngày 30-1-2019, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Duy Du, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Báo nói Công luận
Một khu vực phân lô tách thửa trái quy định tại P. Yên Thế, TP. Pleiku (ảnh st)

Một khu vực phân lô tách thửa trái quy định tại P. Yên Thế, TP. Pleiku (ảnh st)

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai cũng kỉ luật ông Trần Xuân Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Xuân Khanh, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí Nguyễn Thị Hậu, Trưởng phòng Kỹ thuật - Địa chính, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Ông Phạm Duy Du có các khuyết điểm, vi phạm: Chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, khi để cấp phó ký cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó đã điều chỉnh giảm diện tích không đúng quy định của pháp luật và ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp người sử dụng đất tách thửa nhỏ lẻ đất nông nghiệp, phân lô, bán nền, gây dư luận xấu; là Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhưng không phát hiện 7 vị trí có mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Pleiku; chịu trách nhiệm trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh còn chậm.

Ông Trần Xuân Hùng có các khuyết điểm, vi phạm: Khi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thiếu kiểm tra, kiểm soát, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó chỉnh lý giảm một phần diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cho mở đường không phù hợp với quy hoạch, trái quy định Luật Đất đai năm 2013; ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp người sử dụng đất tách thửa nhỏ lẻ đất nông nghiệp, phân lô, bán nền, gây dư luận xấu.

Ông Lê Xuân Khanh có khuyết điểm, vi phạm: Thiếu kiểm tra, đã tham mưu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của Nhà nước.

Ông Nguyễn Thị Hậu có khuyết điểm, vi phạm: Trong thời gian làm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Pleiku đã thiếu kiểm tra, kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới, trực tiếp ký trích lục bản đồ địa chính tách thửa đất nông nghiệp nhỏ lẻ tại 3 vị trí và để cấp phó ký trích lục bản đồ địa chính tách thửa đất nông nghiệp nhỏ lẻ tại 1 vị trí trên địa bàn thành phố khi chưa có quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa, tạo điều kiện để chủ sử dụng đất phân lô, bán nền, sử dụng đất không đúng mục đích, hình thành khu dân cư không theo quy hoạch, trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến các loại quy hoạch khác của thành phố Pleiku./. 

PV