Điều chỉnh kích thước chữ

Giá trị sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh đạt gần 28 ngàn tỷ đồng

(CLO) Năm 2017 là năm Hà Tĩnh có giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao so với năm trước, vượt 27,3% so với kế hoạch đề ra.

Audio

 

Báo Công luận
Chế biến mủ Cao su ở Nhà máy của Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh 

Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Tĩnh, năm 2017, sản xuất công nghiệp- Tiểu thụ công nghiệp của Hà Tĩnh ước đạt 27.993,9 tỷ đồng, tăng 89,87% so với năm 2016, vượt kế hoạch đề ra 27,3%.

Theo đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 104,88%, trong đó, bia ước đạt 55 triệu lít; sợi 5.882 tấn, tăng 12,77%; thép ước đạt 1,5 triệu tấn, tăng 628,22% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm phụ tạo ra trong quá trình sản xuất thép như: Than cốc 865.000 tấn, tăng 67,04, dầu thô nhẹ 14.000 tấn, thạch cao 15.000 tấn… Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 47,8% so với cùng kỳ. Sản lượng điện sản xuất ước đạt 5.419 triệu kwh, tăng 45,33%, điện thương phẩm 921 triệu kwh, tăng 11,7%.

Khu kinh tế Vũng Áng đóng góp rất lớn vào thu ngân sách của Hà Tĩnh. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2017, khu kinh tế này đóng góp trên 1.500 tỷ đồng cho ngân sách. 12.000 lao động làm việc tại đây có thu nhập ổn định với mức lương bình quân 6,8 triệu đồng/ người/ tháng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Diễm Hằng