Điều chỉnh kích thước chữ

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

(CLO) Theo thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (tác phẩm báo chí và sách) của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại, các tác phẩm được tham dự xét giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước và ở nước ngoài, trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

Audio

Tác phẩm xét giải là các tác phẩm, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, ký báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm thông tin đa phương tiện, ảnh, sách thuộc các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh, sách.

Tác phẩm xét giải phải bảo đảm tính chân thực, tính thuyết phục; có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao; phục vụ tốt nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam, cụ thể là:  Có tác dụng tích cực trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Thông tin chính xác, sinh động về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; Phản ánh sự ổn định về tình hình chính trị, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước; Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Có tác dụng tích cực trong đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam;  Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực, nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước; Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài hiểu sâu sắc về tình hình đất nước; huy động sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đối với việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Trưởng Ban Tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016.
Các tác phẩm đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải thưởng, nhưng phải ghi rõ mức giải đã được trao, cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi và không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm tác phẩm được công bố.

Tác giả dự giải là cá nhân tác giả hoặc nhóm tác giả người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi tối đa 07 tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm tham dự Giải thưởng. Các thành viên Ban Chung khảo không được gửi tác phẩm tham dự.

Tác giả dự giải khi gửi tác phẩm cần ghi rõ họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email, địa chỉ, bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt, bao gồm: loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải: Nhất, Nhì, Ba và Giải Khuyến khích. Số lượng giải do Ban Tổ chức quyết định.

Báo Nhân Dân là Cơ quan thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017. Tác phẩm dự giải gửi về địa chỉ Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 31 tháng 3 năm 2018. Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách).

P.V