Điều chỉnh kích thước chữ

Giảm 50% phí sử dụng cho 3 doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt

(CLO) Tin vui đầu năm cho ngành kinh doanh vận tải đường sắt là Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2021…

Audio
Bài liên quan
Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt sẽ được giảm 50%.

Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt sẽ được giảm 50%.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ngay trong ngày cận Tết Tân Sửu (8/2/2021).

Theo đó, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 8% về mức 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt so với hiện hành (quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016).

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2021.

Hiện có 03 doanh nghiệp vận tải đường sắt thuộc diện nộp phí. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện khai phí với cơ quan thuế và nộp phí vào Ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên doanh thu vận tải của ngành đường sắt sụt giảm mạnh ảnh hưởng đến đời sống người lao động, đặc biệt duy trì dòng tiền phục vụ sản xuất.

Vì vậy, thời gian qua các doanh nghiệp ngành này đã kiến nghị cho phép các doanh nghiệp vận tải đường sắt miễn nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng năm 2020 và miễn nộp 20% tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020. Đồng thời, xin gia hạn thêm 3 năm việc thực hiện niên hạn phương tiện đường sắt theo lộ trình để giảm áp lực chi phí đầu tư đầu máy, toa xe mới thay thế. 

Ngọc An