Điều chỉnh kích thước chữ

Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau bị kiểm điểm trách nhiệm

(CLO) Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau vừa có Kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau khi để xảy ra những hạn chế, thiếu sót của đơn vị với vai trò là người đứng đầu,

Audio

Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau bị kiểm điểm trách nhiệm 1
Để xảy ra những hạn chế, thiếu sót của đơn vị là thuộc về trách nhiệm của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau. Ảnh minh họa 

Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau vừa có Kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn từ tháng 6/2017 - 6/2018.

Qua thanh tra cho thấy, hầu hết các Đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT đều thực hiện không đầy đủ trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra theo quy định. Trong đoàn thanh tra tại Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, Trưởng đoàn ký kết luận là chưa đúng luật.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Sở GD&ĐT chưa xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức là chưa thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ có mục chi tiền hỗ trợ điện thoại di động cho Trưởng phòng, Phó phòng là không đúng theo Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau về quy định đối tượng được trang bị máy điện thoại công vụ.

Theo Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau, để xảy ra những hạn chế, thiếu sót nêu trên là thuộc về trách nhiệm của Giám đốc Sở GD&ĐT, với vai trò là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, các Trưởng phòng, Ban chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT, với vai trò là người đứng đầu đơn vị, vừa là người tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phụ trách, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về những thiếu sót, hạn chế này.

 

Minh Châu