Điều chỉnh kích thước chữ

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM bị phê bình

(CLO) UBND TP Hồ Chí Minh phê bình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hồng Sơn vì có trách nhiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác tại Nhật Bản sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

Audio
Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, phê bình nghiêm khắc các cá nhân để xảy ra các thiếu sót, sai phạm đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hồng Sơn; hai phó giám đốc Nguyễn Văn Hiếu và Lê Hoài Nam.

Văn bản của UBND TP HCM nêu rõ, ông Lê Hồng Sơn với vai trò là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc những thiếu sót của cá nhân và sai sót của cấp dưới có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, không để lặp lại những thiếu sót trên.

Đồng thời, UBND Thành phố giao Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong tập thể lãnh đạo Sở về công tác quản lý, điều hành công việc tại cơ quan; tiếp tục triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra Thành phố.

UBND TP Hồ Chí Minh đưa ra quyết định nói trên sau khi xem xét báo cáo của Sở Nội vụ và kết quả thanh tra của Thanh tra Thành phố tại Sở Giáo dục và Đào tạo về giải trình liên quan đến trách nhiệm của tập thể, các nhân đối với việc tổ chức đoàn đi công tác tại Nhật Bản sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước.

Trong kết luận về nội dung thanh tra các đoàn đi công tác nước ngoài sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, Thanh tra Thành phố nêu rõ trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tài chính đối với chuyến đi công tác của đoàn cán bộ đi học bồi dưỡng quản lý ngành học mầm non tại Nhật Bản có chi phí phụ cấp tiền tiêu vặt là 46,4 triệu đồng không đúng quy định của Bộ Tài chính vì khoản tiền này phải thanh toán trực tiếp cho các cá nhân đi nước ngoài.

Thanh tra Thành phố cũng chỉ ra sai sót khác của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hồng Sơn trong việc ban hành quyết định đi nước ngoài không đúng thẩm quyền.

Sở GD-ĐT tổ chức các cuộc hội nghị, tập huấn, phân bổ lại dự toán kinh phí hoạt động cho các đơn vị trực thuộc chưa phù hợp; các trường tự ý cho thuê tài sản công cũng như sử dụng hàng tỷ đồng chưa có căn cứ...

T.Toàn