Điều chỉnh kích thước chữ

Giám sát việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ để Quốc hội, Chính phủ "xốc" lại bộ máy

(CLO) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, nếu Quốc hội giám sát chuyên đề về việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ có hiệu quả thì sẽ là động lực mạnh mẽ cho Chính phủ, Quốc hội "xốc" lại đội hình, nâng cao chất lượng bộ máy để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chiến lược của 5 năm.

Audio
Bài liên quan
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) phát biểu ý kiến trước Quốc hội sáng nay (21/7/2021).

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) phát biểu ý kiến trước Quốc hội sáng nay (21/7/2021).

Phát biểu đóng góp ý kiến vào Dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 trước Quốc hội sáng nay (21/7), đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) cho rằng, Quốc hội nên loại 2 chương trình giám sát gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 ra khỏi chương trình giám sát tối cao của Quốc hội.

Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị Quốc hội giao hai vấn đề nêu trên cho Ủy ban Tài chính, Ngân sách đối với chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Còn chuyên đề về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nên giao cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giám sát.

Lý do được đại biểu Lê Thanh Vân nêu ra hai chuyên đề nêu trên các cơ sở pháp lý và các đạo luật chưa chú trọng, nhiều nội dung qua giám sát của các Ủy ban cho thấy cần phải tổng kết, đánh giá của các cơ quan trước khi trình Quốc hội giám sát tối cao.

“Lý do nữa là giám sát là một mặt của hai vấn đề trong hoạt động của Quốc hội. Nếu như luật pháp đặt ra các quy tắc xử sự thì giám sát kiểm tra lại việc đặt ra quy tắc xử sự cho đúng. Cho nên phải hết sức cân nhắc”, ông Lê Thanh Vân nói.

Cũng theo đại biểu Lê Thanh Vân, địa giới hành chính cũng có nhiều bất cập, cần phải tổng kết đánh giá bởi giám sát tối cao chúng ta mới có cơ sở để sửa đổi bổ sung.

Trước Quốc hội, đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị thay hai chuyên đề nêu trên bằng hai chuyên đề mà nhân dân rất bức xúc.

Cụ thể, chuyên đề thứ nhất là thực hiện chính sách pháp luật trong việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

Ông Lê Thanh Vân lấy ví dụ cụ thể: “Chúng ta thấy là cách đây 2 hôm, một vị Phó Chủ tịch UBND phường ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa - PV) nhận thức rất là ấu trĩ về chống dịch và được luân chuyển từ phòng chuyên môn của thành phố xuống. Dư luận đặt ra câu hỏi là cán bộ như vậy mà làm vị trí trụ cột ở một phường là mắt xích cuối cùng nối nhà nước với nhân dân thì uy tín của Đảng, Nhà nước như thế nào?”.

Ví dụ thứ hai được đại biểu Lê Thanh Vân nêu ra đó là: "Ngay Quốc hội của chúng ta, Hội đồng Bầu cử đã phải loại ra một đại biểu không đủ tư cách (Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam - PV) mà lý do là vi phạm trước đó rất nhiều năm. Điều đó cho thấy là công tác triển khai các quy định về tổ chức nhân sự bởi các văn bản pháp luật có những lúc tùy tiện, thiếu nhất quán và không chọn đúng người”.

Đại biểu đoàn Cà Mau nhấn mạnh: Nếu giám sát chuyên đề này có hiệu quả thì sẽ là động lực mạnh mẽ cho Chính phủ, Quốc hội "xốc" lại đội hình, nâng cao chất lượng bộ máy để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chiến lược của 5 năm.

Chuyên đề thứ 2 được đại biểu Quốc hội đoàn Cà Mau đề nghị Quốc hội giám sát tối cao là việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công ở các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu Lê Thanh Vân cho biết, thời gian qua vấn đề nêu trên cho thấy vi phạm rất nhiều nhưng ít được kiểm tra, ít giám sát và đặc biệt là tài sản công ở những nơi này được chuyển hóa từ công sang tư bằng nhiều thủ đoạn đó là thông qua đấu giá trá hình, rồi chuyển đổi mục đích sử dụng biến từ công sang tư.

“Chúng ta chưa có một đợt giám sát có tính chất cao trào bằng các hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội để một mặt chỉnh đốn lại hệ thống pháp luật, một mặt chỉnh đốn lại công tác quản lý, sử dụng tài sản. Tôi thấy hai vấn đề này cần thiết hơn cả và nếu làm được một cái thể chế của Nhà nước, còn một cái thể chế kinh tế, hai cái nó tạo ra cái xung đột mới cho Quốc hội, cho Chính phủ hoạt động có hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân hơn…”, đại biểu đoàn Cà Mau nhấn mạnh.

Quốc Trần

Bình Luận