Điều chỉnh kích thước chữ

Giới thiệu chữ ký của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

(CLO) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành văn bản giới thiệu chức danh và chữ ký ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Audio
Chữ ký của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Chữ ký của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Bài liên quan

Cụ thể, theo Thông báo số 213-TB/TU ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Giới thiệu chức danh và chữ ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”, ngày 31/3/2021, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 35-QĐNS/TƯ về việc phân công đảm nhiệm chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

"Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến các ban, bộ, ngành trung ương; các tỉnh, thành phố trong cả nước; các cấp ủy Đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị thành phố biết, liên hệ công tác" - Thông báo nêu.

Minh Chí

Bình Luận