Điều chỉnh kích thước chữ

Gỗ Trường Thành niêm yết bổ sung 96,6 triệu cổ phiếu

(CLO) Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán TTF) vừa công bố thay đổi niêm yết hơn 96,6 triệu cổ phiếu, giá trị gần 966 tỉ đồng trên sàn HOSE.

Audio
Gỗ Trường Thành phát hành thêm gần 96,6 triệu cổ phiếu niêm yết, từ ngày 20/11/2020

Gỗ Trường Thành phát hành thêm gần 96,6 triệu cổ phiếu niêm yết, từ ngày 20/11/2020

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành sẽ tăng số lượng cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE, từ 20/11/2020. Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung là gần 96,6 triệu cổ phiếu.

Đây là số cổ phiếu được phát hành để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh. Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung nếu tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, lên tới gần 966 tỷ đồng.

Sau khi tăng thêm số lượng cổ phiếu trên, số lượng cổ phiếu TTF niêm yết trên sàn cũng sẽ tăng thêm gần gấp 1,5 lần, đạt 311,2 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết tính theo mệnh giá cũng lên tới 3.111,2 tỷ đồng.

Về kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm của TTF là 806,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52,2 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng là âm 112 tỷ đồng.

Công ty có nợ phải trả tại thời điểm 30/9/2020 là 2.772,4 tỷ đồng, vốn điều lệ 3.112 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là âm gần 570 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 5/2019, Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh đã được sáp nhập với Gỗ Trường Thành với tỉ lệ cổ phiếu hoán đổi là 1: 8,21 (1 cổ đông của Sứ Thiên Thanh nhận được 8,21 cổ phiếu TTF).

Hiện TTF đang sở hữu 100% vốn tại Sứ Thiên Thanh. Mục đích của việc sáp nhập giúp TTF thoát nguy cơ lỗ lũy kế vượt cả vốn điều lệ.

Thế Vũ