Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

(CLO) Hôm nay (13/1), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã dự và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Audio
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, Hà Nam tuy là tỉnh có xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới thấp, còn rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và đã đạt thành tích rất đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước.

Đến nay, tỉnh Hà Nam đã có 100% số xã (83/83 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bộ mặt nông thôn của tỉnh có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư khá đồng bộ. Đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng nông thôn mới không dừng lại, không có đích đến cuối cùng. Phải luôn thúc đẩy công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới mới để làm tiền đề cho quá trình đô thị hóa.

Tính đến tháng 12/2020, cả nước đã có 5.506 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 62% số xã; 173 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 26% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước. Đặc biệt, đến nay trên cả nước có 4 tỉnh được được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có tỉnh Hà Nam...

"Với những thành tích đã đạt được, ngày 31/12/2020, tỉnh Hà Nam được Thủ Tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 và là tỉnh thứ 4 trong cả nước được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Hà Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức để xây dựng nông thôn mới, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thủ đô.

Cụ thể, Hà Nam cần tập trung cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Phát triển hệ thống y tế, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của người dân.

Tiếp tục tập trung tái cấu trúc nền kinh tế gắn với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của thị trường trong nước, quốc tế nhằm nâng cao quy mô, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Hà Nam cần ưu tiên đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng điểm về giao thông vận tải, kết nối các vùng, khu vực, trung tâm kinh tế, xây dựng đồng bộ, hiện đại hạ tầng ở các đô thị. Tập trung huy động nguồn lực để tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Bên cạnh việc phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương, tỉnh Hà Nam cũng cần gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản trong các chuỗi giá trị.

Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của người dân, không để xảy ra điểm nóng, tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định để phát triển.

Quốc Trần