Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nam: Phát hiện hàng loạt sai phạm về bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Amaccao

(CLO) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Amaccao đã chỉ rõ nhiều tồn tại của doanh nghiệp này trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án Nhà máy bê tông AMACCAO 2.

Audio

Sự kiện: Hà Nam

Công ty CP Amaccao nằm sát khu vực dân cư đông đúc. Ảnh: TMMT

Công ty CP Amaccao nằm sát khu vực dân cư đông đúc. Ảnh: TMMT

Theo đó, Kết luận số 372/KL-STN&MT ngày 13/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cho biết, Công ty Cổ phần Amaccao có địa chỉ tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận đầu tư dự án mở rộng Nhà máy bê tông AMACCAO 2 năm 2015. Tổng diện tích đất sử dụng là 107.266m2 

Qua thanh tra dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam kết luận, Công ty Cổ phần Amaccao chưa xây lắp đủ công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt (chưa xây dựng bể xử lý nước thải 160 m3; ao sinh học 1500 m2), do đó chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án nhưng  đã  đi  vào  hoạt  động.

Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (thiếu tần suất giám  sát) vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Kết luận cũng chỉ rõ, Công ty Amaccao xả nước thải có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, thông số pH vượt 1,008 lần, vi phạm Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với những vi phạm trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã yêu cầu Công ty đình chỉ ngay hành vi vi phạm, khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra qua kiểm tra, thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Kết luận số 372/KL-STN&MT ngày 13/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.

Kết luận số 372/KL-STN&MT ngày 13/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.

Yêu cầu, khẩn trương xây dựng bể xử lý nước thải, ao sinh học để xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất; chấp hành nghiêm quyết định xử lý vi phạm hành chính của người có thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cũng nêu rõ, sau khi đã khắc phục xong các tồn tại, yêu cầu Công ty có báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, xác nhận. Công ty chỉ được phép hoạt động sản xuất khi đã hoàn thành các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo quy định.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã đề nghị UBND thành phố Phủ Lý, UBND huyện Thanh Liêm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Theo dõi, giám sát, đôn đốc Công ty Cổ phần Amaccao thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền.

Minh Chí