Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nam: Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

(CLO) Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Audio

Theo báo cáo, năm 2019, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước; kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đối với tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Công tác quốc phòng địa phương, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh được đánh giá cao.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt; các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác hải quan, thi hành án dân sự, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.     

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác phối hợp nắm tình hình, tham mưu giải quyết một số vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có việc chậm; kết quả thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; công tác phối hợp giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng có việc chưa chặt chẽ...     

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn, các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm; tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài; tăng cường công tác thanh tra, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật chuyển cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy đối với các cơ quan tư pháp.

PV