Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: 5 huyện được hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

(CLO) Tại phiên họp sáng ngày 9/12, với 100% đại biểu tán thành, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về việc cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Audio

Triển khai thực hiện Nghị quyết, UBND thành phố đã giao các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện và gửi đề xuất về UBND thành phố để tổng hợp báo cáo HĐND thành phố. Đến nay, đã có 4 quận (Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) đề xuất hỗ trợ cho 5 huyện khó khăn (Quốc Oai, Ba Vì, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức).

Ba Vì là một trong năm huyện được hỗ trợ để xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Dương Lâm

Ba Vì là một trong năm huyện được hỗ trợ để xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Dương Lâm

Được biết, đây là việc thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp thành phố.

Nghị quyết số 115/2020/QH14 nêu rõ, thẩm quyền quyết định cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn của thành phố Hà Nội trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc HĐND thành phố Hà Nội.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Dương Lâm

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Dương Lâm

Với số nhà văn hóa còn lại (113 nhà văn hóa), các huyện đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, rà soát quỹ đất. HĐND thành phố giao UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các huyện cân đối ngân sách đầu tư xây dựng trong năm 2020. Đối với các huyện khó khăn, HĐND thành phố chấp thuận ngân sách thành phố tiếp tục hỗ trợ để xây dựng hoàn thành các nhà văn hóa thôn còn lại trong năm 2021.

Về cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp thành phố, HĐND thành phố chấp thuận phương án ngân sách thành phố hỗ trợ các huyện xây dựng 94 nhà văn hóa thôn trong dự toán năm 2020 với tổng số kinh phí là 235 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020; mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố là 2,5 tỷ đồng/nhà văn hóa.

Dương Lâm