Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Chỉ có 3 ngày để tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1, lớp 6

(CLO) Theo dự kiến, kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 công lập trên đại bàn TP. Hà Nội diễn ra vào các ngày trong tháng 7/2021.

Audio

UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.

Theo đó, các trường mầm non, lớp 1 (trường tiểu học), lớp 6 (trường trung học cơ sở) thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Theo thống kê, năm học 2021-2022, toàn thành phố Hà Nội tuyển khoảng 145.000 trẻ vào nhà trẻ; khoảng 483.664 trẻ vào mẫu giáo (trong đó khoảng 157.528 trẻ mẫu giáo 5 tuổi).

Hà Nội sẽ áp dụng tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp đối với bậc mầm non, lớp 1, lớp 6 (ảnh nguồn internet).

Hà Nội sẽ áp dụng tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp đối với bậc mầm non, lớp 1, lớp 6 (ảnh nguồn internet).

Số trẻ tuyển sinh vào lớp 1 khoảng 158.940 học sinh (giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2020-2021).

Số học sinh tuyển vào lớp 6 khoảng 130.633 em (giảm khoảng 1.300 học sinh so với năm học 2020-2021).

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội  chỉ đạo, tạo điều kiện chuẩn bị cơ sở vật chất và giáo viên để nhận trẻ khuyết tật đến trường. Các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (gồm các trường được UBND thành phố Hà Nội công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) thì thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Các trường trung học cơ sở báo cáo phòng giáo dục và đào tạo phương án tuyển sinh trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực, nếu có.

Các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án thí điểm đào tạo song bằng trung học cơ sở Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường trung học cơ sở tại Hà Nội thì thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.

Thành phố Hà Nội vẫn thực hiện song song hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp để tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6.

Đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tuyển sinh theo tuyến, thời gian tuyển sinh trực tuyến kéo dài từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 3/7/2021 (đối với lớp 1); từ ngày 4/7/2021 đến ngày 6/7/2021 (đối với trẻ 5 tuổi); từ ngày 7/7/2021 đến hết ngày 9/7/2021 (đối với lớp 6).

Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2021 đến hết ngày 18/7/2021.

Riêng đối với các trường ngoài công lập có thể tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học. Thời gian tuyển sinh từ ngày 26/5/2021 đến ngày 12/7/2021.

Năm học 2021-2022, thành phố Hà Nội phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào lớp 6.

Trinh Phúc